Makroekonomik Göstergeleri Anlamak ve Yorumlamak
Makroekonomik Göstergeleri Anlamak ve Yorumlamak

Eğitim sonunda, katılımcıların; Türkiye ve Dünya ekonomisi verilerini daha iyi okumaları; gelecek konjonktürünü daha iyi tahmin edebilmeleri; ülke ve global piyasalar arasında bağ kurabilmeleri  ve bu yönde aksiyon alabilecek noktaya ulaşmaları amaçlanmaktadır.

 • Temel Makroekonomik Ekonomik Göstergeler ve Bunların Oluşturulmasındaki Araçlar
  • Çeşitli Endeksler, Nominal ve Reel Değerler
  • Büyüme Oranlarının Hesaplanması
 • Ekonomik Göstergeler ve Piyasa Etkileşimi
 • Ekonomik Göstergeler ve Gelecek Tahmini
  • GSYİH ve Büyüme
  • Sanayi Üretimi
  • Tüketici Güveni
  • Enflasyon
  • TCMB Para Politikası ve FaizTahmini
  • Kamu Kesimi Borçlanma Gereği
  • Kamu Borç Dinamikleri
 • Ödemeler Dengesi ( Cari işlem açığı ve finansmanı)
 • Döviz kurlarının tahmini
 • Ekonomik Göstergeler ve Emeklilik Fonları

Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki güncel gelişmelerin etkilediği departmanlarda görev alan çalışanlarPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!