İş Süreklilik Yönetim Sistemine Giriş
İş Süreklilik Yönetim Sistemine Giriş

Katılımcıların eğitim sonunda

 • Paylaşılan yöntem ve örnekler yardımıyla herhangi bir faaliyet kolu için kritik iş süreçlerin neler olduğunu tespit edebilmeleri,                                 
 • Temel düzeyde İş Süreklilik Planı hazırlayabilmeleri,
 • İçinde gerekli bilgilerin yer aldığı örnek bir basın açıklaması yazabilmeleri,
 • İş Süreklilik Planlarının test edilmesine yönelik anahtar başarı faktörlerini doğru bir şekilde tanımlayabilmeleri,
 • İş Süreklilik Yönetim Sisteminin Şirket Kültürüne dönüştürülebilmesi için neler yapılması gerektiğini ve sürecini takip edebilmesi amaçlanmaktadır.
 • Organizasyonun Tanınması/Anlaşılması
  • İş Etki Analizi
  • Risk Belirleme & Değerlendirmesi 
 • İş Süreklilik Stratejisinin Belirlenmesi
  • Belirlenen Kritik İş Süreçlerinin Yeniden Ayağa Kaldırma Stratejisi
 • İş Süreklilik Yönetimi’nin Uygulanması
  • İş Süreklilik Planlaması 
  • Kriz Komünikasyon Planlaması
  • Bilgi Teknolojileri Sistemi
 • İş Süreklilik Planlarının Test Edilmesi, Denetlenmesi ve İyileştirilmesi
 • İş Süreklilik Yönetim Sisteminin Şirket Kültürüne Dönüşümü
  • Farkındalık & Eğitim

Şirketlerin kendilerine ait iş süreklilik planlaması ve test edilmesi görevini yürüten teknik personel, bilgi teknolojileri uzmanları, sigorta sektörünün teknik alanlarında faaliyet gösteren özellikle yangın branşındaki underwriterlar/yöneticiler, şirketlerin risk departmanı yöneticileri, temel bilgi almak isteyen sektöre yeni girmiş risk mühendisleri ve sigorta eksperleriPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!