İş Ortamında Çatışma Yönetimi: Sigortacılıkta Yönetim Uygulamalı (ONLINE)
İş Ortamında Çatışma Yönetimi: Sigortacılıkta Yönetim Uygulamalı (ONLINE)

Bu eğitim programı sonunda katılımcılar:

 • Çatışmayı tanımlayabilme, çatışma süreçlerini anlayabilme
 • Çatışmanın olumlu ve olumsuz taraflarını tartışma
 • Organizasyon (örgüt-grup-bireysel) çatışma kavramı ve kaynaklarını tanımlayabilme
 • Çatışma süreç modelini oluşturabilecek ve organizasyon içi çatışmaların altı yapısal nedenini tartışma
 • Çarışma türlerine göre çözümleme yaklaşımları ve en doğru uygulamayı belirleme
 • Çatışmaların organizasyonel maliyetlerinin anlaşılmasını (kurum-çalışan-müşteri-dış çevre) değerlendirmiş olacaklardır.
   
 • Çatışmanın anlamı ve sonuçlarının tartışılması
 • Çatışma sürec modelini oluşturma
 • Organizasyonlarda çatışmanın yapısal kaynakları (nedenleri)
 • Organizasyonlarda (örgüt ve bireysel) başlıca çatışma türleri (işlevsel-ortaya çıkış şekli-taraflara göre-amaç ve rol farklılıkları)
 • Başlıca çatışma çözümleme ve yönetimi (örgütsel ve bireysel) yolları
 • Çatışma sonuçlarının organizasyon içi yansımaları
 • Çatışmanın bireysel performansa (azalma ve artış) ve çalışan tutumlarına etkisi 
 • İş birimi liderleri
 • Takım liderleri
 • Yönetim sorumluluğunu gerçekleştirenler katılabilir.
   


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!