İngilizce Sigorta ve Reasürans Terimleri (Hayat Dışı) (ONLINE)
İngilizce Sigorta ve Reasürans Terimleri (Hayat Dışı) (ONLINE)

Başta Hayat Dışı sigorta branşları ve reasürans olmak üzere; sigorta hukuku, muhasebe, finans, taşımacılık ve denizcilikle ilgili önemli İngilizce terimlerin Türkçe karşılıkları ve anlamları çeşitli örneklerle açıklanarak, en az orta düzeyde İngilizce bilen katılımcıların gerek İngilizce hayat dışı sigortacılık ve reasürans terminolojisi, gerekse genel sigortacılık bilgi seviyelerinin artırılması ve profesyonel iş hayatlarında kaynak olarak yararlanabilmeleri hedeflenmektedir.

Not: Eğitim içeriğinde yer alan hayat dışı sigorta ve terimleri(varsa eş anlamlıları)İngilizce belirtilmekte,söz konusu kavramların açıklamaları ise Türkçe yapılmaktadır.

  • Hayat Dışı sigorta branşları ile ilgili önemli İngilizce terimler, eş ve benzer anlamlı terimler ve bu terimlerin çeşitli örneklerle açıklamaları
  • Hayat Dışı sigorta branşlarında kullanılan bazı önemli İngilizce klozların çeşitli örneklerle Türkçe açıklanması
  • Reasüransla ilgili  önemli İngilizce terimler, eş ve benzer anlamlı terimler, muhtelif reasürans yöntemleri ile bu terim ve yöntemlerin çeşitli örneklerle açıklanması 
  • Sigorta Hukuku, Hasar, Muhasebe, Finans ve Taşımacılıkla ilgili önemli İngilizce terimlerin çeşitli örneklerle açıklamaları
  • En az orta düzeyde İngilizce bilen;
  • Sigorta Şirketlerinin Teknik Birimler, Reasürans, Hasar, Hukuk ve  Mali Birim yöneticileri ve çalışanları
  • Diğer birimlerde çalışmakla birlikte, hayat dışı sigorta ve reasürans terimlerine ilişkin İngilizce terminolojiyi öğrenmek ve hayat dışı sigortacılıkla ilgili genel bilgi düzeylerini geliştirmek isteyen sigorta şirketleri çalışanları
  • Sigorta ve reasürans brokerliği şirketleri çalışanları
  • Sigorta acenteliği çalışanları
  • Konuya ilgi duyan diğer sektör çalışanları


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!