İngilizce Yazışma (Prensipler, Örnekler, Kısaltmalar) (ONLINE)
İngilizce Yazışma (Prensipler, Örnekler, Kısaltmalar) (ONLINE)

Günlük iş faaliyetlerini yürütürken muhtelif iletişim kanalları vasıtasıyla İngilizce yazışma yapan veya bu konuya ilgi duyan sigorta sektörü çalışanlarının İş İngilizcesi konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, yapılan temel yazım hatalarının gözden geçirilmesi, çeşitli örnek ve öneriler yardımıyla bu konudaki yetkinliklerinin artırılması ve profesyonel iş hayatlarında kaynak olarak yararlanabilmeleri hedeflenmektedir.

 

 • İş Yazışmalarının Temel Prensipleri (The Essentials of Business Correspondence)
 • Bir İş Mektubunun Temel Unsurları (The Elements of A Business Letter)
 • İş Yazışmalarında Kullanılan Temel Kalıp ve İfade Şekilleri (Common Phrases in Business Writing)
 • İş Yazışmalarında Kullanılan Temel Bağlantı Kelimeleri ve Deyimleri (Transitional Words and Linkers)
 • İngilizce Yazışmalarda Sıklıkla Yanlış Kullanılan Kelime ve Terimler (Frequently Confused Words &Terms)
 • Yazışmalarda Yapılan Temel Hatalar (Common Mistakes in Writing)
 • Daha Etkin İş Yazışması Yapılmasına Yönelik Öneriler (Suggestions For Better Writing Credibility)
 • Çeşitli Konularla İlgili Muhtelif İş Mektubu Örnekleri (Sample Business Letters)
 • İngilizce Muhtelif Reasürans Slibi Örnekleri (Sample Reinsurance Slips)
 • İngilizce Muhtelif Reasürans Klozu Örnekleri (Specimen Reinsurance Treaty Wordings)
 • E-Mail Yazışmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (The Essentials of E-Mail Correspondences)
 • E-Mail Yazışması Örnekleri (Sample E-Mail Messages)
 • Diğer Yazışma Örnekleri (Other Samples of Correspondence)
 • Kısaltmalar(Abbreviations)
 • En az orta düzeyde İngilizce bilen;
 • Sigorta Şirketlerinin tüm birimlerinde çalışan, günlük işlerinin yürütülmesinde İngilizce yazışma yapan ve bu konuda kendilerini geliştirmek isteyen sigorta şirketleri çalışanları
 • Sigorta ve reasürans brokerliği şirketleri çalışanları
 • Sigorta acentelikleri çalışanları
 • Konuya ilgi duyan diğer sektör paydaşları ve çalışanları

Not: Eğitim dilinin ingilizce olduğunu sizlere bildirmek isteriz.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!