Sağlık Sigortaları Terminolojisi ve Ürün Yönetimi (ONLINE)
Sağlık Sigortaları Terminolojisi ve Ürün Yönetimi (ONLINE)

Ülkemizde özel sağlık sigortası kavramları, ilkeleri, risk kabulü, poliçe tipi, yapı ve içerikleri, hasar değerlendirmeleri ve anlaşmalı kurumlar yönetimi gibi temel konuların tanıtılması; uygulama örnekleri ile tartışılarak bilginin yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.

 
 • Genel Şart ve Yorumlanması
  • Yatarak tedavi, ayakta tedavi, küçük müdahale, modern teşhis, check up ve doğum teminatı,
  • Ek teminat,
  • Bekleme süresi,
  • Özel istisna & Genel istisna
  • Kapsam dışı durumlar,
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (Kısaca)
 • Poliçe Bilgisi
  • Poliçe başlangıç tarihi,
  • Poliçe İlk kayıt tarihi,
  • Bireysel poliçe,
  • Grup /Kurumsal poliçe,
  • Birey öder grup poliçe,
  • Geçiş poliçe,
  • Yenileme,
  • Zeyl,
  • Partaj,
  • Plan/ürün değişikliği
 • Anlaşmalı Kurum,
 • Acil Durum,
 • Başvuru Beyan Formu, Beyan yükümlülüğü,
 • Konjenital Hastalık,
 • Katılım Payı,
 • Yenileme Güvencesi,
 • Provizyon,
  • Sözlü provizyon,
  • Yazılı provizyon,
  • Otomatik provizyon sistemi/kanalları
 • Risk Değerlendirme/UW,
 • Prim Olgusu
  • Tarife primi,
  • Tazminat Primi ve oranı,
  • Poliçe primi
  • Ek Prim/Sürprim,
  • Hasarlılık & Hasarsızlık indirim/Sürprim,
 • Hasar Bilgisi
  • Muafiyet,
  • Tazminat,
  • Rücu
 • Network,
  • Standart network
  • Eko network
 • Bağlı Kuruluşlar
  • A Grubu/B Grubu Hastane
  • Anlaşmalı Sağlık Kurumu
  • Anlaşmasız Sağlık Kurumu

Sağlık sigortası satış, üretim ve tazminat değerlendirme aşamasında görev yapacak, özellikle sağlık sigortaları ile yeni tanışacak çalışanlar katılabilir. 

 


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!