İş Yaşamında Motivasyonun Anahtarları ve Liderlik Becerilerinin Aktivasyonu (ONLINE)
İş Yaşamında Motivasyonun Anahtarları ve Liderlik Becerilerinin Aktivasyonu (ONLINE)

İş yaşamında motivasyon sağlama, delegasyon ile süreci daha işlevsel hale getirme, bir liderin farklı şapkalarını fark etme ve hangisini aktive edeceğine kişinin bilinçli karar vermesini sağlayacak farklındalık sağlanması amaçlanmaktadır.

Motivasyon Türleri

-Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi

-Motivatörler ve Hijyen Faktörleri – Herzberg Modeli

-Motivasyon ve İş Modelleri

-Liderin Becerileri : Delegasyon

-Liderin Şapkaları

-Koçvari LiderlikPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!