Sigorta Sektörünün Bugünü ve Geleceğine Stratejik Bakış (ONLINE)
Sigorta Sektörünün Bugünü ve Geleceğine Stratejik Bakış (ONLINE)

Katılımcıların sigortacılığa büyük pencereden bakmaları, dünyada ve Türkiye’de sigortacılığın dünü ve bugünü üzerinden geleceği ile ilgili görüş sahibi olmaları; Türk sigorta sektöründe performans ve rekabeti analiz etmeye yönelik becerileri kazanmaları sağlanacaktır. M.Porter’ın 5 Güç Analizi ve PESTLE Analizi gibi yöntemleri grup çalışması ile uygulanarak sektörün rekabet koşulları ve geleceği ile ilgili fikir geliştirme ve diğer fikirlerden esinlenme yoluyla sektördeki stratejik bakış yetkinliklerini geliştirmek konusunda bilgi verilecektir.

 • Dünyada Sigorta Sektörüne Genel Bakış
  • Global sigorta pazarında prim büyümesi, bölgesel etkenler, gelişmiş-gelişmekte olan pazarların dinamikleri
  • Global sigorta pazarının ana oyuncuları, piyasa değerleri ve finansal performansı etkileyen faktörler
  • Avrupa Sigorta Pazarına bakış, branş, dağıtım kanalı yapısı ve diğer ana göstergeler
  • Dünyada Sigortacıların Gündemi: Sıcak Başlıklar , Kısa-Orta-Uzun Vadeli fırsat ve tehditler
 • Türk Sigorta Sektörüne Genel Bakış
  • Pazarın gelişim göstergeleri: penetrasyon ve yoğunluk
  • Reel prim değişimi ve ana branşların performansı
  • Yabancı yatırımcılar ve yoğunlaşma 
  • Branş dağılımı ve performansı
  • Finansal Performansı
  • Ana oyuncular büyüme-karlılık performansı, teknik oranları
 • Türk Sigorta Pazarının yatırımcı açısından çekiciliğinin Porter’ın 5 Güç Metodu ile Değerlendirilmesi ( Grup Çalışması)
 • Sigorta sektörünü bekleyen gelişmeler, trendler ve bunlara ilişkin güncel örnekler
 • Sektör oyuncularının sektörün geleceğine hazırlanmada bugünkü stratejileri ne olmalıdır?
 • Türk Sigorta Sektörünü Gelecek Dönemde Etkileyecek Faktörleri PESTLE Analizi ile Ortaya Çıkartmak (Grup Çalışması)

Sigorta şirketleri çalışanları: Orta kademe yöneticiler, yönetici adayı ve uzmanlar katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!