Risk Yönetimi İzleme ve Denetim İlişkisi (ONLINE)
Risk Yönetimi İzleme ve Denetim İlişkisi (ONLINE)

Şirketlerin iç ve dış risklerinin doğru bir şekilde tespit edilmesini ve bu risklerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.

•    Risk ve Belirsizlik Kavramları
•    Riskin Tanımlanması
•    Riskin Kaynakları
•    Risk Çeşitleri 
•    Risk Yönetim Süreci
•    Risk Yönetme Şekilleri
•    Risk Kontrol Birimi
•    Risk Odaklı Denetim

 

Şirketlerin iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi departmanları çalışanları, operasyonel birimlerde risk tespiti ve raporlaması yapan kişiler katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!