Mesleki Sorumluluk Sigortaları ve Hasar Uygulamaları (YÜZ YÜZE)
Mesleki Sorumluluk Sigortaları ve Hasar Uygulamaları (YÜZ YÜZE)

Mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin karşımıza en sık çıkan sorun teminat kapsamının ürün sorumluluk ya da 3. Şahıs sorumluluk ile karıştırılmasıdır.

Bu çerçevede şu an düzenlenmekte olan çeşitli mesleki sorumluluk sigortası ürünlerinden örnekler ve içerikleri hakkında bilgi verilip katılımcıya yol gösterilerek ve özellikle hasar işleyişinde rizikonun gerçekleşme tarihi ve hangi hallerde hangi tetikleyicilerin kullanılması gerektiğini açıklayarak katılımcıların bu anlamda şirketlerine katma değer sağlaması ve ikilikleri ortadan kaldırabilmesi hedeflenmektedir.

  • Mesleki Sorumluluk Sigortası teminat kapsamı,
  • Mesleki Sorumluluk, 3. şahıs ve Ürün Sorumluluk Sigortaları
  • Sigorta Mevzuatında Mesleki Sorumluluk Sigortası,
  • Rizikonun Gerçekleşmesi Kavramı,
    • Occurence (Hasar Oluş)
    • Claims Made (Talep Esaslı)
    • Action CommittedTrigger‘ları ile Düzenlenen Poliçeler

Sigorta şirketlerinin teknik departmanlarında sorumluluk sigortalarının risk kabulünden sorumlu çalışanları, ürün geliştirme ile pazarlama departmanı çalışanları ve satış ekipleri çalışanları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!