İK Uygulamaları Işığında Mülakat Teknikleri
İK Uygulamaları Işığında Mülakat Teknikleri

Bu  eğitimde  personel temin süreci incelenecek, örnek mülakatlar yapılması sağlanıp, mülakat sürecinin nasıl olması gerektiği ve yetkinlik sorularının hazırlanmasında nelere dikkat edileceği aktarılacaktır. Katılımcıların bu yetkinliği iş tanımları çerçevesinde uygulamaya dökebilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin teori kısmı,  birebir yapılacak  mülakat uygulamalarıyla  ve videolar ile desteklenecektir.

 • Personel Temini
 • Personel Temin Kaynakları
 • Personel Temin Süreci
 • Adaylar
 • X , Y ve Z Kuşakları
 • Mülakat Nedir?
 • Mülakatın Amacı ve Önemi
 • Mülakat Süreci
 • Mülakat Öncesi Hazırlık
 • Mülakatın Gerçekleştirilmesi
 • Dinleme Becerisi
 • Öğrenen ve Yargılayan Zihniyet
 • Yetkinlik Bazlı Görüşme
 • Yetkinlik Tanımı
 • Yetkinlik Soruları
 • Mülakatta Sorulacak Soru Örnekleri
 • Mülakatın Sonlandırılması
 • Mülakat Sonrası Değerlendirme
 • Görüşme Sırasında Yapılan Hatalar

Şirket içinde İK ve Eğitim birimi çalışanları, İşe alımdan sorumlu olan diğer departman yetkilileri, konu ile ilgili diğer çalışanlar.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!