Matematik Soru Çözüm Saati
Matematik Soru Çözüm Saati

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin belli sayıda aktüeri istihdam etme zorunluluğu ve piyasadaki aktif aktüer sayısının azlığı bu alandaki aktüer talebini artırmaktadır.

Aktüerlik Sınavlarına Yönelik Eğitim Programları, Hazine Müsteşarlığı’nın her yıl iki kez dört ayrı seviyede ve bu seviyelere ait branşlarda düzenlediği sınavlara yönelik bir ücretsiz soru çözüm saatidir. 

 • Tek Değişkenli Fonksiyonlar
  • Limit - Süreklilik
  • Türev ve Uygulamaları
  • Diferansiyel ve Uygulamaları
 • Cebirsel Olmayan Fonksiyonlar
 • İntegral
  • Belirli ve Belirsiz İntegral
  • İntegral Alma Yöntemleri
  • İntegral Uygulamaları
  • Diziler ve Seriler Yakınsaklık Testleri
  • Kuvvet Serileri
 • Çok Değişkenli Fonksiyonlar
  • Limit,
  • Süreklilik
  • Kısmi Türev ve Uygulamları
 • Fonksiyon Dizileri ve Yakınsaklık Testleri
 • Çok Katlı İntegraller
  • Bölge dönüşümleri
 • Doğrusal Cebir
  • Vektör uzayları
  • Doğrusal Denklem Sistemleri
  • Matris ve Matris İşlemleri
  • Determinantlar
  • Özdeğer, Özvektörler (Özyöneyler)
 • Doğrusal Dönüşümler, Doğrusal Dönüşüm Matrisleri
 • Köşegenleştirme

1. Seviye Aktüerlik sınavlarına hazırlanan aktüer adayları.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!