Kurumsal Kültür ve Çalışma Performansına Etkileri
Kurumsal Kültür ve Çalışma Performansına Etkileri

Eğitim programıyla;

 • Kurumsal kültür ile çalışma performansı arasındaki ilişkinin nedensel olarak belirlenmesi
 • Kurum pozisyonunu belirleyen ve rekabet yeteneğini etkileyen kurum kültürünün değerlendirilmesi
 • Kurum çalışanlarının, kurum kültürü değerlerinin; vizyonun, misyonun ve iletişimin, etkileşimin perormansa etkisinin anlaşılması
 • İşgörenlerin çalışma performanslarında etki yaratan ve güçlü örgütsel atmosferi oluşturan operasyonel hedeflerin değerlendirilmesi
 • Kurum içi bölüm kültürlerinin kurum performansına etkisinin anlaşılması
 • Kurum çalışanlarının ortak kültür değerlerinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkilerinin ve önceliklerinin değerlendirilmesi.
 • Güçlü ve zayıf kurum kültürlerin kurum performansı üzerindeki etkilerinin anlaşılması
 • Örgütsel yapılarda çalışan yaşam döngüsünün her seviyesinde güçlendirilmesinde gerekli kontrol ve dengeleme sistemi içim kurum kültürünün etkisi. 
 • Kurumsal kültürün kişisel gelişim ve yenilik yaklaşımları üzerindeki etkilerinin anlaşılması
 • Kurumlarda kültürel değişim stratejileri ve yenilenme süreçlerinin yönetilmesi
 • Sigorta şirketlerinin kurumsal yapılarında organizasyonel kültür yaklaşımlarının değerlendirilmesi ve anlaşılması

hedeflenmektedir.

KURUMSAL KÜLTÜRÜN ORGANİZASYON İÇİN VARLIK NEDENİ

 1. Kurumsallık kavramları,
 2. Kurum kültürü nedir? Kurumsal kültür yaklaşımları, unsurları ve türleri nelerdir?
 3. Organizasyon davranışlarda örgütsel kültür nedir? Nasıl oluşur, Nasıl canlı tutulur?
 4. Kurum felsefesi ve değer bileşenleri

KURUM KÜLTÜRÜNÜN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

 1. Kurumsal imajı oluşturan özellikler ve İmajın Sürdürülebilirliği
 2. Birey ile Kurum kültürü ilişkisi
 3. Günümüz iş yaşamında, iletişimin Kurum kültürüne olan etkisi 
 4. Birlikte yaşamak kültürünün oluşmasında liderin rolü
 5. Çalışanların gelişimi ve yenilenmesinde, kurumsal kültürün etkileri

KURUM KÜLTÜRÜ İLE PERFORMANS İLİŞKİSİ

 1. Kurum performansı ve kurum kültür ilişkisi
 2. Kurumsal süreçlerde çalışan performansını artıran kurumsal kültür özellikleri
 3. Güçlü ve zayıf kültürel yapılarda, kurum performans eğilimleri
 4. Güçlü kurum kültürünün işlevleri, Zayıf kültür göstergelerinin nedenleri
 5. Kurum içi bölüm kültürlerinin oluşturulması ve performansa etkilerinin gözlenmesi
 6. Kültürel bir yapıda, kurum çıktılarında müşteri memnuniyet normlarının oluşması
 • Bölüm yöneticileri
 • İnsan kaynakları yönetici ve uzmanları
 • Takım Liderleri


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!