Ercan Güleç

Ercan Güleç

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun olan Ercan Güleç, 2005 yılında Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak çalışma hayatına başlamıştır. 2009 yılında uzman olarak atandığı kurumda 2020 yılına kadar görev yapmıştır. 2020 yılında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kuruluşuyla bu kuruma geçen Güleç, bu kurumda üç yıl daire başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2023 yılında memuriyet görevinden çekilmiştir. Güleç, 2020 ile 2023 yılları arasında Güvence Hesabında, Özel Riskler Yönetim Merkezinde yönetim komitesi üyesi olarak, ayrıca aktüerlik sınavları düzenleme kurulunda ise üye olarak görev yapmıştır. Memuriyet hayatında sigorta şirketlerinin mali bünyelerine, teknik karşılıklarına, sermaye yeterliliklerine, iç sistemlerine, muhasebe ve raporlama sistemlerine ilişkin düzenlemelerin hazırlanmasında önemli görevler ifa eden Güleç, halen bu alanlarda şirketlere danışman olarak hizmet vermektedir. 2013 - 2015 yılları arasında devlet bursuyla ABD'de Columbia Üniversitesinde Aktüerya Bilimleri alanında yüksek lisans yapan Güleç, Aktüerler Siciline kayıtlı aktüerdir. 

 

'Ercan Güleç' Yaklaşan Eğitimleri

Şubat 2024
27 Şubat 09:30
27 Şubat 16:30

Eğitmen:
Ercan Güleç

Şirketlerin iç denetim, risk yönetimi, aktüerya, muhasebe ve raporlama birimlerinde çalışan TFRS 17 projelerinde görev almamış veya yeni yeni görev almakta olan kişilere TFRS 17 ile meydana gelecek sistemsel değişiklikler hakkında genel bilgi verilmesi hedeflenmektedir. Eğitimin hedef kitlesinin ilgili alanda tecrübe sahibi olmayanlar olması sebebiyle TFRS 17’nin yükümlülükleri, yapılacak değişiklikler vb. gibi temel konulara ağırlık verilecektir.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!