Hüseyin Ünal - Hazine ve Maliye Uzmanı

Hüseyin Ünal - Hazine ve Maliye Uzmanı

ÇALIŞMA DENEYİMİ
2018-…

Kurum : Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğü
Birim : Hayat Dışı Sigortalar -3 Dairesi
Unvan : Hazine ve Maliye Uzmanı
Görev Tanımı: Katılım Sigortacılığı Konuları, İslami Finansa İlişkin Kurum İçi Eğitim İcrası, IFSB, IDB, IAIS, FSB, OECD gibi kuruluşlara ilişkin çalışmalar, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Koordinasyon

2016-2018
Kurum : INCEIF (The Global University of Islamic Finance) - Malezya
Program : İslami Finans
Unvan : Msc Öğrencisi - Hazine Uzmanı
Görev Tanımı: İslam Hukuku çerçevesinde Finans (Bankacılık, Sermaye Piyasaları, Sigortacılık) konularına ilişkin tam zamanlı eğitim

2014-2016
Kurum : Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğü
Birim : Hayat Dışı Branşlar -1 Dairesi
Unvan : Hazine Uzmanı
Görev Tanımı: İslami Sigortacılık, Kooperatif Sigortacılığı, Dünya Bankası – ICP Kriterleri, Sorumluluk Sigortaları, Elektronik Cihaz Sigortaları, Tüketici Şikâyetleri, G20 “Alt Yapı ve Yatırımların Finansmanı Çalışma Grubu” üyeliği

2013-2014
Kurum : Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğü
Birim : Dış İlişkiler ve Strateji Dairesi
Unvan : Hazine Uzmanı
Görev Tanımı: IAIS, FSB, OECD, gibi uluslararası kuruluşlara ilişkin çalışmalar, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Koordinasyon, “Sigorta Söyleşileri” konulu seminerlerin organizatörlüğü

2008-2013
Kurum : Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğü
Birim : Özel Emeklilik Dairesi
Unvan : Hazine Uzman Yrd. – Hazine Uzmanı
Görev Tanımı: Bireysel Emeklilik Sisteminin Düzenleme, Gözetim ve Denetim Konuları, Vakıf ve Sandıkların Aktüeryal Denetimi, Faizsiz Emeklilik Fonları, Şikayet Takibi, Devlet Katkısı Sisteminin Faaliyete Geçirilmesi

2007-2008
Kurum : Yıldız Teknik Üniversitesi
Birim : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Unvan : Asistan Öğrenci
Görev Tanımı: İş Planlaması, Halkla İlişkiler, Web Sitesi Tasarımı

AKADEMİK EĞİTİM HAYATI
Doktora: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bankacılık ve Finans Doktora Programı (devam ediyor)
Yüksek Lisans: INCEIF (The Global University of Islamic Finance) İslami Finans Master Programı - 2018
Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı - 2010
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü – 2007
Eğitim: Hükümet ve Liderlik Okulu – Bahçeşehir Üniversitesi, Mart – Mayıs 2005

AKADEMİK ÇALIŞMALAR ve YAYINLAR
Çalışma Raporu: Malezya’daki Tekafül Uygulamasının Değerlendirilmesi ve Ülkemiz İçin Öneriler, Ağustos 2018, Malezya.
Makale: Türkiye’deki Ticari Bankaların Operasyonel Maliyetleri ile Karları Arasındaki Nedensellik İlişkisi, ARDL Yaklaşımı, Nisan 2018, Munich Personal RePEc Archive.
G20 Görüşmeleri Tartışma Önerisi: Özel Tasarruflar Vasıtasıyla Yatırımların Finansmanı “Tasarruf Bahçeleri Modeli”, G20 - Yatırım ve Altyapı Çalışma Grubu, Ankara, 2014.
Makale: "Türkiye'de Özel Emeklilik Sisteminin Örgütsel Yapısının Yeniden Tasarımına İlişkin Model Önerisi "Tasarruf Bahçeleri Modeli", Sigorta Araştırmaları Dergisi (Hakemli Dergi), Aralık 2013.
Kongre Bildirisi: İkinci Basamak Emeklilik Sistemi Kuruluşlarının Aktüeryal Açıdan Değerlendirilmesi – 1. Ulusal Aktüerya ve Sigortacılık Kongresi, Ankara, Haziran 2013.
Hazine Uzmanlık Tezi: Türkiye'de İkinci Basamak Emeklilik Sisteminin Yeniden Tasarımına İlişkin Bir Model Önerisi, Hazine Müsteşarlığı, Ankara, 2012.
Yüksek Lisans Tezi: Aktüeryal Denetim Kapsamında Türkiye’de Emekliliğe Yönelik Faaliyette Bulunan Vakıf, Sandık, Dernek ve Ticari Şirketler, İstabnbul, 2010.
Lisans Tezi: İşletmelerde Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing), İstanbul, 2007.

DİL BECERİLERİ
Türkçe (Anadili), İngilizce (İleri seviye), Osmanlıca (İleri Seviye), Arapça (Orta Seviye)

BİLGİSAYAR BECERİLERİ
Stata 13, Microfit 4.1, Audacity, MS-Office

ALDIĞI ÖDÜLLER
Onur Öğrencisi, 2018, INCEIF,
Onur Öğrencisi, 2007, Yıldız Teknik Üniversitesi
Sanal Organik Tarım Kurma Yarışması, 2008, TUGIAD

 

'Hüseyin Ünal - Hazine ve Maliye Uzmanı' Geçmiş Eğitimleri

Nisan 2019
29 Nisan 10:00
29 Nisan 17:00

Ülkemiz banka ve sigorta sektöründe yeni bir alan olup ciddi bir potansiyel barındıran katılım sigortacılığı (tekâfül) hakkında genel konular, uygulanmakta olan ülkeler ve kullanılmakta olan modeller hakkında bilgi verileceği gibi halihazırda devam etmekte olan mevzuat çalışmaları hakkında da bilgi verilecektir.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!