Mehmet Muratoğlu

Mehmet Muratoğlu

Mehmet MURATOĞLU 

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde Lisans, YTÜ İşletme Yönetimi bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Şu anda, YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde; Yönetim, Organizasyon ve Örgütsel Davranış üzerine Doktora programını sürdürmektedir.

Üst düzey satış yöneticisi olarak çalıştığı süre içerisinde ITT World Directories Inc.’ de satış yönetimindeki başarılarından dolayı Ülkelerarası Yönetici takdir ödülünü ‘‘Management Recognition Award.1991’’ almaya hak kazanmıştır. Sonrasında, sırasıyla Emek Hayat Sigorta A.Ş ve Güneş Hayat Sigorta A,Ş.’(Vakıf Emeklilik A.Ş) de Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde, üst düzey yönetici olarak çalışmıştır.  1997–2003 yılları arasında Doğan Hayat Sigorta A.Ş (BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.)’de Kurucu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Mayıs, 2003 yılında profesyonel yöneticilik çalışmalarında elde ettiği bilgi ve deneyimlerini, yönetim danışmanlığı ve eğitim alanında paylaşmak üzere Etkin Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Şirketini kurmuştur. Sigorta ve Bireysel Emeklilik sektörünün yanı sıra Endüstriyel şirketlere yönelik danışmanlık ve kurumsal eğitim hizmetleri vermektedir. Satış mesleğinin gelişimi üzerine çeşitli eğitimlerin yanı sıra, bu mesleğin öneminin ve saygınlığının yaygınlaşması amacıyla; Şubat, 2010 da “Satış Adamları Derneği” nin kuruluşunu gerçekleştirmiş ve şu anda bu derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Bunların yanı sıra; TSEV’ de temel sigortacılık eğitim programında ve kişisel gelişime dayalı özel eğitim programlarında eğitimler vermektedir. Ayrıca OKAN Üniversitesi, MYO’ unda Öğretim görevlisi olarak; “İşletme Stratejileri, Örgütsel yapılar ve Davranışlar, Satış planlama ve Operasyonları, Kişisel Gelişim ve Profesyonellik, Sonuç Odaklı Proje Yönetimi, İşletme Yöneticiliği” derslerini vermektedir. Bunun yanı sıra, YTÜ, Sürekli Eğitim Merkezinde İşletme yöneticilerine yönelik hazırlanan “Mikro İşletme Yönetimi Eğitim Programı” nın eğitim koordinatörlüğünü yapmıştır. Tüm bu çalışmalarının yanında, sektöre yönelik bilgi ve deneyimlerini araştırmacı ve yenilikçi yaklaşımıyla, ”Sigortacı gazetesi” nde aylık köşe yazılarıyla paylaşmayı sürdürmektedir.

Satışta farklılıkların ortaya çıkarılması, Süreç yönetimi, Verimliliği ve üretkenliği ölçme süreçleri, İnsan odaklı yenilik yönetimi anlayışında çalışanın önemi ve yönetimi, Yeni başlangıçlarda çalışanlar üzerinde tutum ve davranış değişiminin yönetimi, Müşteri- satış danışmanı- Satış ilişkisinde sinerjik kazanımların keşfedilmesi. Satıcı gelişimine süreklilik kazandıracak tutum ve davranışların kazandırılması, Satış yönetiminde parametrik değerlerin önemi ve uygulanabilirliği, Etkin müzakere teknikleri, Çalışanları elde tutma ve kazanma yaklaşımları, Yönetici geliştirme ve Liderlik profileri ile ilgili eğitim ve danışmanlık gibi günümüzün önemli konularında kurumlara hizmet vermektedir.

Yurt içinde katıldığı eğitim programlarının yanı sıra; Yurt dışında katıldığı bazı eğitim programları ve yerleri de aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

“The Invitational Life Insurance, Top Management Seminar, Tokyo, Japan; Sales

Management Program (Part III), Motivation, Team Building, Training, Brussels

Belgium; Sales Management Program (Part II), Control, Time Management, Problem

Solving and Decision Making, Oldham, U.K.; Sales Management program (Part I), Leadership and Communication, Coventry, U.K.” Basic Management Techniques, İstanbul, Türkiye

 

'Mehmet Muratoğlu' Geçmiş Eğitimleri

Aralık 2017
13 Aralık 09:30
13 Aralık 17:30

Eğitmen:
Mehmet Muratoğlu

Eğitim programı ile birlikte; sigorta sektöründe dağıtım kanal yapılarında, planlama çalışmalarına uygun yaklaşımların değerlendirilmesi, dağıtım kanal yapılanmasında, satış kanallarına yönelik takım tasarım ve örgütleme süreçlerinde etkin kanal oluşturulması, kanal satış yöneticilerinin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için motivasyon ağırlıklı liderlik becerileriyle kanal performans gelişimine yön verecek donanımını kazandırılması, verimli ve sürdürülebilir satış kanalları sisteminin yerleştirilmesi amacıyla, satış kanalı ödül ve teşvik sistemleri, performans değerlendirmesi ve kanalların denetlenmesi ve eğitimi gibi konular hakkında satış ekipleri için gerekli olan güncel ve yenilenmiş bilgilerin değerlendirilmesi, şirket bazlı satış kanallarının güncel verilerle verimlilik analizlerin yapılması sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Ocak 2018
19 Ocak 10:00
19 Ocak 16:50

Eğitmen:
Mehmet Muratoğlu

Çapraz satış yöntemi kazancınızı katlamanıza ve müşteri sadakati oluşturmanıza katkı sağlayacak en iyi yöntemdir. Çapraz satışlar sayesinde sonsuz değer oluşturur ve sürekli fayda sağlayarak yeni potansiyeller yaratabilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Ekim 2017
20 Ekim 13:30
10 Kasım 20:00

Eğitmen:
Mehmet Muratoğlu

Sigorta İşletmeciliği

Detaylı Bilgi
Mart 2017
29 Mart 17:30
08 Nisan 15:00

Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme

Detaylı Bilgi
08 Mart 10:00
09 Mart 16:50

Eğitmen:
Mehmet Muratoğlu

Kurumların gelirlerini maksimize etmek amacıyla uygulamaya konan tüm satış faaliyetlerinin, hedeflenen sayısal değerlerde gerçekleştirme yaklaşımları aktarılarak, gerçekçi, ulaşılabilir, doğru, süreklilik esasına dayalı hedefler nasıl belirlenir ?

Detaylı Bilgi
Nisan 2017
14 Nisan 17:00
24 Nisan 20:00

Eğitmen:
Mehmet Muratoğlu

Hayat Sigortaları Pazarlaması

Detaylı Bilgi
26 Nisan 10:00
26 Nisan 16:50

Eğitmen:
Mehmet Muratoğlu

Dağıtım kanalı içinde birbirinde bağımsız ancak ortak çıkarları olan bir dizi işletme bulunmaktadır. Acenteler dağıtım kanallarının en kalabalık ağını oluşturan işletmelerdir. Ekonomik olarak kendilerinden bağımsız işletmelerin oluşturduğu bir dağıtım kanalını verimli yönetebilmek gerekmektedir. Fiziki dağıtım, koordinasyon, denetim gibi önemli işlevleri yerine getirirken aynı zamanda üretimin hedeflenen rakamlarda ulaşmasını sağlamak amacıyla bir takım motive edici araçlar da kullanmaktadır. Bu eğitimde acente ağının genişletilmesi ve verimli tutundurulmasının öğrenilmesi sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Kasım 2016
23 Kasım 13:30
12 Aralık 20:00

Sigorta Pazarlaması

Detaylı Bilgi
Ekim 2016
19 Ekim 17:00
12 Kasım 17:00

Eğitmen:
Mehmet Muratoğlu

Sigorta İşletmeciliği

Detaylı Bilgi
Kasım 2018
22 Kasım 17:00
06 Aralık 20:00

Sigorta Pazarlaması

Detaylı Bilgi
Ekim 2018
18 Ekim 13:30
06 Kasım 20:00

Eğitmen:
Mehmet Muratoğlu

Sigorta İşletmeciliği

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!