6698 Sayılı KVKK Veri Sahibi Başvuru Formu

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Veri Sahibi”), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, veri sorumlusu olan Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı’na (“TSEV”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede ‘yazılı’ şekilde TSEV’e yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak fiziki ortamdan, noter kanalıyla, kayıtlı elektronik postayla veya güvenli elektronik imzalı e-posta ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.  

Başvuru Formu için tıklayınız.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!