BES Eğitimleri

BES Eğitimleri


Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından bireysel emeklilik aracılığı konusunda yetkilendirilmiş, temel sigorta bilgilerine hâkim, bu alanda geniş bilgi ve ileri satış teknikleriyle donatılmış personel yetiştirmek amacıyla Bireysel Emeklilik Akademisini kurmuştur. Bireysel Emeklilik Akademisi kapsamında aşağıda yer alan üç ana eğitim programı yer almaktadır.

e-(BEAS) Lisanslama Sınava Hazırlık eğitim programında, bireysel emeklilik aracısı adayları, Hazine Müsteşarlığı’nın yetkilendirdiği Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından düzenlenen lisanslandırma sınavında başarı göstermek ve gerekli lisans belgesine sahip olmak üzere hazırlanmaktadır.

Program çerçevesindeki konular, sınavdaki ağırlıklı ortalamalarına göre eğitim süresince farklı yoğunluklarda ele alınacaktır. Toplam 28 saatlik bir eğitim süresini öngören program, 4 tam günlük bir zaman zarfı içerisinde katılımcılarına hem sınavda başarılı olacak bilgi donanımını sağlamayı hem de konunun uzmanları tarafından hazırlanan eğitim içeriği ile meslek hayatları boyunca ihtiyaçları olacak teknik alt yapı ve bilgi birikimini sunmayı hedeflemektedir.

Vakfımız bünyesinde hazırlık eğitim programı her yıl Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kere planlanacaktır.

Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı Eğitiminde ele alınacak konular:

 • Temel İşletme ve İktisat
 • Finans ve Yatırım Araçları
 • Sigortacılık
 • Satış Yönetimi ve Pazarlama
 • Emeklilik Sistemleri, Bireysel Emeklilik Sistemiyle İlgili Mevzuat ve İlgili Diğer Mevzuat

Bireysel Emeklilik Aracı Lisansına sahip olmak için Emeklilik Gözetim Merkezinin belirlemiş olduğu sınava girme şartlarını sağlayan herkes eğitime katılabilir.

İleri Satış Teknikleri Eğitim programı uygulamalı ve interaktif bir anlayış ile çalışanları saha koşullarına en etkili ve çabuk bir şekilde adapte edebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Program, bireysel emeklilik aracılarının satış alanındaki becerilerinin geliştirilmesi için seçilmiş üç aşamalı bir eğitimdir. Eğitim süreci içerisinde, bireysel emeklilik aracılarına, öncelikle ürün, iletişim ve satış konularında teorik bir alt yapı kazandırılır. Takip eden eğitimler ise interaktif ve uygulamaya dayanan bir yapı içerisinde, bireysel emeklilik aracılarını, etkin bir satış süreci yönetimine ve saha şartlarına hazırlar.

İlk aşamada, bireysel emeklilik sisteminin müşteri tarafından anlaşılabilir olması, müşteriye neden bu ürüne ihtiyacı olduğunun ve ne yarar sağlayacağının doğru aktarılması konuları ele alınır. Bir satışçı için, müşteri ihtiyaçlarının doğru tespiti ve doğru noktalara yapılan vurguların etkin bir satış sürecindeki katkılarının üzerinde durulur. Bunun yanı sıra, müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretimi ve bu çözümlerin en etkili bir şekilde sunumun yapılması da üzerinde durulacak konular arasındadır. Son olarak, müşteri portföyünü çeşitlendirmenin yöntemleri ve uygulanması gereken teknikler ile ilgili bireysel emeklilik aracılarına bilgi aktarımı sağlanır.

İkinci aşamada, ilk aşamada öğrenilen bilgilerin uygulanması aşamasına geçilir. Bu aşamada senaryolara dayalı satış süreçleri canlandırılır. Her katılımcının bir kez sigorta şirketi çalışanı ve bir de tanımlanmış müşteri rolü oynayacağı eğitim videoya kaydedilip tüm katımcılar ile beraber değerlendirmeye alınır. Buradaki amaç, kaydedilen görüntülerin objektif olarak değerlendirilmesi ile yapıcı eleştiriler ve olumlu unsurların vurgusu yapılarak doğru satış tekniklerinin oluşturulmasıdır. Bu sayede bireysel emeklilik aracıları saha koşulları, gerçek hayatta yaşanabilecek sorunlar ve çözüm yolları hakkında bir öngörü kazanır.

Son aşamada ise, ilk iki aşama tamamlandıktan sonra bireysel emeklilik aracıları sahaya giderek, öğrendiklerini uygular. İki aylık bir uygulama döneminden sonra yapılan sınıf eğitiminde, sahada karşılaşılan zorluklar, itirazlar ve çözüm yöntemleri değerlendirilir. Deneyimlerin değerlendirilmesi ile birlikte, bireysel emeklilik aracıları, temel performans göstergeleri ile tanıştırılarak; performanslarının bir üst seviyeye çıkması ve gelişimlerinin sürdürülmesi sağlanır.

Eğitim seminerleri, BES aracısı lisansına sahip ve ileri satış teknikleri ile donatılmış kurum çalışanları ile BES şirketlerinin hukuk, muhasebe ve yönetim vb birimlerinde çalışan personele yönelik düzenlenmektedir. Seminerler, sigorta şirketlerinin ilgili birim çalışanlarına yönelik olmakla birlikte konulara ilgi duyan her çalışanın katılımına açık olarak gerçekleştirilmektedir.

Eğitim seminerleri, portföy yönetimi, fon yönetimi, finansal araçlar ve kurumlar ile muhasebe, hukuk, aktüerya vb başlıklarda açılır.

1.Genel Hukuk

2.Sigorta Hukuku ve İlgili Mevzuat

 1. Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuatı (Hayat ve Emeklilik Sınıfına Yöneliktir)

4.Sigortacılık Kanunu

5.Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Sigortacılığa İlişkin Hükümleri

6.Sigortacılık Genel Şartları

7.Sigorta Sözleşmelerine Uygun Hükümler

 1. Sigortacılık Ürünlerinin Temel Özellikleri ve Hizmetleri
  1. Oto Sigortaları
  2. Sağlık Sigortaları
  3. Mal Sigortaları
  4. Sorumluluk Sigortaları
  5. Hayat Sigortası Ürünleri
  6. Birleştirilmiş kapsamlı veya paket poliçeler: konut, seyahat ve ticari paketler

 

 1. Hasar Süreçleri
  1. Hasarın kabul edilmesi için yasal gereklilikler
  2. Hasar talebinin geçersiz veya kısmen geçerli olduğu durumlar
  3. Hasar olması durumunda sigortalının görevleri
  4. Hasar halinde gerekli belgeler
  5. Anlaşmazlık halinde başvurulan alternatif çözüm yolları (Tahkim, Hazine Müsteşarlığı)
  6. Güvence Hesabının Hasar süreçlerindeki rolü
  7. Hasar Sürecinde Sigorta Bilgi Merkezinin rolü
  8. Hasar taleplerinde sahteciliği önlemek için alınan tedbirler, uygulamalar
  9. Sigorta sahtekarlığının sigortacı ve sigortalı üzerindeki sonuçları
  10. Hasarı etkileyen poliçe şartlarının genel sigorta işleyişindeki yeri

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!