Poliçenizde uygulanan hasarsızlık, meslek gibi indirimleri kontrol ediniz.

Poliçe primi hesaplanırken sigortalı lehine veya aleyhine bazı indirim veya prim ilaveleri uygulanabilir. Lehte veya aleyhte yapılan tüm işlemleri kontrol etmek son derece önemlidir. Lehimize olsun veya olmasın, poliçede yer alan tüm bilgilerin doğru olması gerekir. Fazla hasar yapma veya yüksek risk grubuna girme gibi hususlarda hatalı bir şekilde ilave prim yüklemesi yapılmışsa, hemen sigortacımızdan primi tekrar hesaplamasını talep etmeliyiz.

Lehimize olan indirimleri de hak etmiyorsak düzelttirerek farkı ödemeliyiz. Hasara ilişkin bilgiler kasko ve trafik sigortasında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi adındaki bir bilgi işlem merkezinden alınmaktadır. Ancak yine de hatalı bir giriş nedeniyle basamağımız lehte veya aleyhte yanlış belirlenmiş olabilir. Bu gibi durumlarda gerekli düzeltmeleri yapması için yine sigortacımızla temasa geçmeliyiz.

Diğer bazı indirimler de vardır ki bazen yeterli bilgiye sahip olunmaması nedeniyle bazen de primi aşağıya çekmek amacıyla hak edilmediği halde bilinçli olarak kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse meslek indirimi. Bazı meslek gruplarına belli bir oranda indirim uygulanabilmektedir. Buradaki hareket noktası, bu meslek sahiplerinin daha düşük bir hasar oranına sahip olmalarıdır. Ancak satıcı, çeşitli nedenlerle mesela doktor olmadığı halde doktorlara uygulanan indirimi poliçeye uygularsa, sözgelimi prim %15 azalmaktadır. Bu uygulama negatif sonuçlarını hasar olana kadar dışa vurmaz ancak hasar olduğunda, sigortalının doktor olmadığı anlaşılırsa (ki hasar anında mesleğin ortaya konması istenir) hasar yapılan indirim oranında, diğer bir deyişle %15 eksik ödenir.

Bu nedenle poliçede yer alan tüm indirim ve ilave prim yüklemelerini kontrol etmemizde büyük fayda bulunmaktadır.

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!