Çatışma Yönetimi (ONLINE)
Çatışma Yönetimi (ONLINE)

Katılımcılar hayatımızda kaçınamadığımız bir konu olan çatışma olgusunu nasıl yönetmeleri gerektiği hakkında  ve  iş yerinde çatışmanın ana faktörlerini ortadan kaldırmak için neler yapmaları gerektiği konularında bilgi sahibi olacaklardır.

Bu konu sadece iş hayatı ile sınırlı olmayıp hayatımızın her alanında yönetmemiz gereken bir konudur. 

 

Çatışma nedir?

Çatışmayı oluşturan unsurlar nedir?

Bu unsurlar ile nasıl başa çıkmalıyız?

Çatışmayı oluşturan unsurları nasıl yönetiriz?

Örnekler

Şirket çalışanları, Yönetici ve yönetici adayları, ihtiyaç duyan herkesPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!