Sigorta Şirketlerinde İç Denetim (Üretim, Tahsilat, Reasürans,  Hasar Faaliyetlerinin Denetimi)
Sigorta Şirketlerinde İç Denetim (Üretim, Tahsilat, Reasürans, Hasar Faaliyetlerinin Denetimi)

İç denetim faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması, etkin bir iç sistem ve denetime sahip şirket olunması için katılımcıların yetkin hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

  • Üretim Politikalarının Denetimi
  • Reasürans Politikalarının Denetimi
  • Hasar Politikalarının Denetimi
  • SDK Hasar Denetim Rehberi
  • Finansal Tablolarının Denetimi

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin iç denetim birimi çalışanları, grup denetçileri, iştiraki olan banka çalışanları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!