Trafik ve İhtiyari Mali Mesuliyet Genel Şartları Çerçevesinde Örnek Uygulamalar (ONLINE)
Trafik ve İhtiyari Mali Mesuliyet Genel Şartları Çerçevesinde Örnek Uygulamalar (ONLINE)

Trafik ve İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) Genel Şartları, kapsam alanı ve teminat dışı faktörler aktarılarak mevzuat ve piyasa koşulları ile uyumu konularında teorik ve pratik örneklerin paylaşılması ile uygulamacıların donanımlı hale gelmeleri hedeflenmektedir.

 • Büyük Resme Bakış
  • Hasar Süreci
  • Trafik / İMM Sigortaları ile İlgili Şartlar
 • Trafik Sigortası
  • Trafik Sigortası Genel Şartlarının İncelenmesi
  • Örnek Uygulamalar
 • MKT İMM Sigortası
  • MKT İMM Genel Şartlarının İncelenmesi
  • İkincil Mevzuat
  • Örnek Uygulamalar
    

Oto kaza, sorumluluk sigortaları branşı özelindeki; hasar, hukuk, pazarlama departmanı çalışanları ve konu ile ilgili acente, eksper ve broker firmaları çalışanları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!