Davranışsal Tasarım ile Daha İyi Satış & Daha Memnun Müşteri (ONLINE)
Davranışsal Tasarım ile Daha İyi Satış & Daha Memnun Müşteri (ONLINE)

Eğitimin amacı tüketicilerin / kullanıcıların karar verme süreçlerinin anlaşılmasını sağlamak ve insan davranışları perspektifinden ürün ve süreç tasarlanmasını öğretmektir. 

Eğitimin hedefi daha iyi satış ve daha memnun müşteriler/ çalışanlar yaratmaktır. Katılımcılara insan davranışlarını nasıl çözeceklerini ve uyumlu iletişim ve tasarımlar nasıl yapabileceklerine dair bilgi verilecektir.
 

 • Davranışsal ekonomi nedir ve ana akım ekonomiden farkı nedir?

 • Gerçek insanlar nasıl değerlendirme yaparlar? 

 • Ne şekilde davranacaklarına nasıl karar verirler?

 • İnsanlar hangi anlamda mantıklı (sız)dır?

 • Yaygın kalıp ve önyargılarımız

 • Dürtme ve kalıcı davranış değişikliği nasıl sağlanır.

 • Davranışsal bakış sonucu nasıl etkiler?

 • Tüketicilerin tercihlerini, kararlarını ve seçim davranışlarını anlama

 • Tüketicilerin ihtiyaçlarının ve yönlendirmelerinin kilidini açma- gerçekten ne satın alıyorlar?

 • Çevresel faktörlerin pazarlama ve tanıtım kampanyalarına etkisi

 • Psikolojik sürtünmelerin ortaya çıkartılması deneyiminin daha derin seviyelerini fark etme.

 • Davranışsal iç görüden yararlanma gücü

 • Davranış bilimi yeni ürünlere, önermelere ve pazarlama iletişimine nasıl yardımcı olabilir?

Yöneticiler, ürün geliştirme, pazarlama satış ve iletişim, İK alanında çalışanlar katılabilir. Platformunuzu seçin ve Paylaşın!