Nakliyat Emtia ve Sorumluluk Sigortalarında Teminatlar, Muhtelif Sözleşme ve Uygulama Örnekleri
Nakliyat Emtia ve Sorumluluk Sigortalarında Teminatlar, Muhtelif Sözleşme ve Uygulama Örnekleri

Nakliyat Emtia-Kıymet ve Sorumluluk Sigortalarında teminatlar, sözleşme türleri hakkında kapsamlı bilgi aktarımında bulunmak ve bu bilgilerin muhtelif uygulama örnekleriyle pratiğe dönüştürülebilmesini sağlamak.

 • Emtia Nakliyatı Sigortalarına Giriş ve Tanımlama
 • Sigortanın Genel Prensiplerinin Emtia Sigortaları Açısından Değerlendirilmesi
 • Emtia Sigortalarında Sigortalanabilir Menfaat
 • Uluslararası Ticaret Terimleri(INCOTERMS)nin Emtia Sigortaları Açısından Önemi
 • INCOTERMS(2010) Şekilleri
 • Taşıma Türlerine Göre Emtia Sigortası Teminatları
 • Emtia Nakliyatı Sigortası Genel Şartları
 • Enstitü Yük Klozlarının(Institute Cargo Clauses) İncelenmesi
 • Emtia Sigortalarında Yerli Klozların İncelenmesi
 • Müşterek Avarya,Dava Say ve Kurtarma Masrafları Kavramlarının Emtia Sigortaları Açısından Değerlendirilmesi
 • Emtia Sigortalarında Sigorta Teminatının Sona Eriş Halleri
 • Emtia Sigortalarında Harp ve Grev Ek Teminatları  
 • Gemi Sınıflandırma Klozu ve Klas Kuruluşları
 • Emtia Nakliyatı Sigortalarında Sözleşme Türleri
 • Emtia Nakliyatı Sigortalarında Fiyatlandırmayı Etkileyen ve Poliçe Düzenlenmesinde Önemli Unsurlar
 • Kıymet Sigortaları ve Kıymet Nakliyatı Sigortası Genel Şartları
 • Kıymet Nakliyatı Sigortalarında Fiyatlandırmayı Etkileyen Unsurlar
 • Nakliyat Sorumluluk Sigortaları 
 • CMR Konvansiyonu ve CMR Taşıma Sözleşmesinin Özellikleri
 • CMR Sigortaları
 • Yurtiçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortaları
 • Nakliyat Emtia ve Sorumluluk Sigortalarının Karşılaştırılması
 • Nakliyat Emtia ve Sorumluluk Sigortaları ile İlgili Muhtelif Poliçe Örnekleri Üzerinde Değerlendirme
 • Nakliyat Emtia ve Sorumluluk Sigortalarında Önemli Kavramlar

Sigorta şirketlerinin hukuk, rücu ve hasar departmanlarının servis çalışanları ve avukatlarPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!