Nakliyat Emtia ve Sorumluluk Sigortalarında Teminatlar, Muhtelif Sözleşme ve Uygulama Örnekleri
Nakliyat Emtia ve Sorumluluk Sigortalarında Teminatlar, Muhtelif Sözleşme ve Uygulama Örnekleri

Nakliyat Emtia-Kıymet ve Sorumluluk Sigortalarında teminatlar, sözleşme türleri hakkında kapsamlı bilgi aktarımında bulunmak ve bu bilgilerin muhtelif uygulama örnekleriyle pratiğe dönüştürülebilmesini sağlamak.

  • Emtia Nakliyatı Sigortalarına Giriş ve Tanımlama
  • Sigortanın Genel Prensiplerinin Emtia Sigortaları Açısından Değerlendirilmesi
  • Emtia Sigortalarında Sigortalanabilir Menfaat
  • Uluslararası Ticaret Terimleri(INCOTERMS)nin Emtia Sigortaları Açısından Önemi
  • INCOTERMS(2010) Şekilleri
  • Taşıma Türlerine Göre Emtia Sigortası Teminatları
  • Emtia Nakliyatı Sigortası Genel Şartları
  • Enstitü Yük Klozlarının(Institute Cargo Clauses) İncelenmesi
  • Emtia Sigortalarında Yerli Klozların İncelenmesi
  • Müşterek Avarya,Dava Say ve Kurtarma Masrafları Kavramlarının Emtia Sigortaları Açısından Değerlendirilmesi
  • Emtia Sigortalarında Sigorta Teminatının Sona Eriş Halleri
  • Emtia Sigortalarında Harp ve Grev Ek Teminatları  
  • Gemi Sınıflandırma Klozu ve Klas Kuruluşları
  • Emtia Nakliyatı Sigortalarında Sözleşme Türleri
  • Emtia Nakliyatı Sigortalarında Fiyatlandırmayı Etkileyen ve Poliçe Düzenlenmesinde Önemli Unsurlar
  • Kıymet Sigortaları ve Kıymet Nakliyatı Sigortası Genel Şartları
  • Kıymet Nakliyatı Sigortalarında Fiyatlandırmayı Etkileyen Unsurlar
  • Nakliyat Sorumluluk Sigortaları 
  • CMR Konvansiyonu ve CMR Taşıma Sözleşmesinin Özellikleri
  • CMR Sigortaları
  • Yurtiçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortaları
  • Nakliyat Emtia ve Sorumluluk Sigortalarının Karşılaştırılması
  • Nakliyat Emtia ve Sorumluluk Sigortaları ile İlgili Muhtelif Poliçe Örnekleri Üzerinde Değerlendirme
  • Nakliyat Emtia ve Sorumluluk Sigortalarında Önemli Kavramlar

Sigorta şirketlerinin hukuk, rücu ve hasar departmanlarının servis çalışanları ve avukatlarPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!