Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)

Sigorta Şirketlerinin TTK 528 nci maddesine uygun Finansal Tablolar çıkartılmasına katkı sağlayacak TMS / TFRS Eğitimi, katılımcıların uygulama sırasında işletmelerin karşılaştıkları sorulara etkili ve çözüm odaklı cevap bulmaları amaçlanmaktadır.

 • Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
 • TMS 1      Finansal Tabloların Sunuluşu
 • TMS 7      Nakit Akış Tabloları
 • TMS 8      Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
 • TMS 10   Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar
 • TMS 12   Gelir Vergileri
 • TMS 16   Maddi Duran Varlıklar
 • TMS 17   Kiralama İşlemleri
 • TMS 18   Hasılat
 • TMS 19   Çalışanlara Sağlanan Faydalar
 • TMS 21   Kur Değişiminin Etkileri
 • TMS 23   Borçlanma Maliyetleri
 • TMS 24   İlişkili Taraf Açıklamaları
 • TMS 26   Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama
 • TMS 27   Bireysel Finansal Tablolar
 • TMS 28   İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar
 • TMS 31 - Ortak Girişimlerdeki Yatırımlar
 • TMS 32   Finansal Araçlar: Sunum
 • TMS 33   Hisse Başına Kazanç
 • TMS 34   Ara Dönem Finansal Raporlama
 • TMS 36   Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • TMS 37   Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
 • TMS 38   Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • TMS 40   Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
 • TFRS 1     Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
 • TFRS 2     Hisse Bazlı Ödemeler
 • TFRS 3     İşletme Birleşmeleri
 • TFRS 5     Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan  Faaliyetler
 • TFRS 7     Finansal Araçlar: Açıklamalar
 • TFRS 8     Faaliyet Bölümleri
 • TFRS 9     Finansal Araçlar
 • TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar
 • TFRS 13    Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
 • TFRS 15    Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat

Sigorta şirketlerinde muhasebe, denetim, raporlama ve ilgili diğer departmanlarda çalışanlarPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!