Hukukçu Olmayan Yöneticiler için Sigorta Sözleşmeleri Hukuku
Hukukçu Olmayan Yöneticiler için Sigorta Sözleşmeleri Hukuku

Program ile hukuk eğitimi almamış olan yöneticilere, inceledikleri, imzaladıkları ya da onay verdikleri sigorta sözleşmeleriyle ilgili bilmeleri gereken temel hususların aktarılması amaçlanmaktadır.

Sözleşme metinlerindeki hükümlerin ne için yazıldığı, yazılan hükmün yazma amacı, hükmün yazılması ve/veya yazılmamasının olası uyuşmazlık durumunda sonuçlarına ilişkin bilgilendirme yapılacak, çeşitli sözleşme tiplerine göre olmazsa olmaz hükümler ile kesinlikle yapılmaması gerekli hatalardan örnekler verilecektir.

 • Sigorta Sözleşmesinin çıkış noktası “Taraflar” ve “Konu”nun doğru belirlenmesi, bu hususun sözleşmenin yorumlanması ve uyuşmazlık durumlarında önemi,
 • Sigorta Sözleşme serbestisi ve istisnaları, çeşitli sözleşme tiplerine ilişkin istisnalar,
 • Sigorta Sözleşmelerinde şekil şartı,
 • Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi: 
  • Taraf edimlerinin doğru ve spesifik olarak belirlenmesi,
  • Sözleşme bedelinin, ödeme koşullarının ve muhsabesel süreçlerin sözleşmeye tam ve doğru aktarılması,
  • Sorumluluk sınırlarının belirlenmesi
 • Uyuşmazlık çözüm yollarının belirlenmesi,
 • Yetkili yer ve hukukun seçilmesi, uyuşmazlık hallerinde bunun önemi,
 • Sözleşme dilinin seçilmesi ve önemi,
 • Fesih hükümlerinin düzenlenmesi,
 • Cezai şart çeşitleri, cezai şart belirlenmesi ve dikkat edilmesi gerekli hususlar.

Hukuk temeli olmayıp; hazırlık, imza, yürürlük ve sona erme gibi dönemlerini kapsayan “Sözleşme Süreçleri”ni yöneten yetkili ve sorumlu yöneticiler ile yönetici adaylarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!