Hayat Sigortaları İşlemleri ve Denetimi (ONLINE)
Hayat Sigortaları İşlemleri ve Denetimi (ONLINE)

Eğitim kapsamında, hayat grubu sigortası branşındaki faaliyetlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi konusunda bilgi verilmesi, denetim süreci ve denetimde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

  • Hayat Grubu Sigortalarına İlişkin Mevzuat

•    Türk Ticaret Kanunu (6. Kitap: Sigorta Hukuku)
•    5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu
•    Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği
•    İlgili Diğer Mevzuat ve Alt Düzenlemeler

  • Hayat Grubu Sigortaları İşlemleri Denetimi

•    Denetim Yaklaşımı ile Denetim Amacıyla İstenen Bilgi ve Belgeler
•    Üretim Süreçlerinin İncelemesi
•    Sigortadan Ayrılma İşlemlerinin İncelenmesi
•    Tazminat İşlemlerinin İncelenmesi
•    Denetim Kapsamında İncelenen Diğer Konular
 

Hayat sigortası şirketlerinin hayat işlemleri ile ilgili birimlerinde çalışan kişiler (operasyon, hukuk, hasar, aktüerya vb.), iç kontrol, iç denetim ve uyum birimlerinde çalışan kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen diğer çalışanlar katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!