Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigorta Uygulamaları (ONLINE)
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigorta Uygulamaları (ONLINE)

Bireysel krediler ile bağlantılı sigortalara ilişkin süreçlerin ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi, gözden kaçan önemli hususlara yönelik farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

  • Bireysel krediler ile bağlantılı sigortalara ilişkin mevzuat

  • Mevzuat kapsamında üretim, yenileme ve iptallere ilişkin süreçler

  • Uygulamada yaşanan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri

Bankalar ile sigorta ve emeklilik şirketlerinin pazarlama ve satış süreçlerinde çalışanlar ile uyum, iç kontrol ve risk yönetimi alanlarında çalışanlar katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!