Çağrı Merkezi Yönetiminde Zirve (ONLINE)
Çağrı Merkezi Yönetiminde Zirve (ONLINE)

Eğitim ile katılımcıların

 • Çağrı merkezi işleyişlerinin, teknolojilerinin ve terimleri

 • Mevcut Çağrı Merkezi (Inbound-Outbound) sistemlerin ne şekilde iyileştirilebileceği

 • Sigortacılıkta satış kanallarının farklılıkları, Telesatış’in artan stratejik önemi

 • Telesatış başarıları ile yurt içi ve yurtdışı örnekleri

 • Telefonda müşteri memnuniyeti sağlamanın temel kuralları

 • Operasyonel verimlilik ile iş süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi

 • Yeni teknolojilerin Çağrı Merkezi metodolojilerine entegrasyonu

hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu sayede çalıştıkları kurumlara daha yüksek katkı sağlamaları hedeflenmektedir.

 • Çağrı Merkezi Faaliyetleri

 • Çağrı Merkezi Metrikleri

 • Kaçan Çağrı, SL, Verimlilik Yönetimi

 • İş Gücü (FTE) Planlaması

 • Operasyonel Verimlilik

 • Telefonda Müşteri Memnuniyeti

 • Çağrı Merkezi Teknolojileri

 • Telefonda Sigorta Satışı

 • Outsource Hizmetler

 • Çağrı merkezinden satılan ürünler (yurtdışı örnekler)

 • Çağrı Merkezi başarısı için stratejik kararlar

 • Kurumsal ürün sunumu ve tutundurma

 • Uygulama

Çağrı merkezinde bizzat çalışan ya da çağrı merkezi faaliyetleri ile ilgilenen/yöneten birimlerde çalışan uzman, uzman yardımcısı, operatör, takım lideri yönetmen ve orta düzey yöneticiler katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!