Sigorta Sektörü Perspektifinden Kişisel Sağlık Verileri (ONLINE)
Sigorta Sektörü Perspektifinden Kişisel Sağlık Verileri (ONLINE)

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında özel nitelikli verilerden olan sağlık verisinin sigorta sektörü aktörlerince işlenmesinin amaç, önem ve gerekliliklerinin mevcut yasal düzenlemeler ışığında değerlendirilmesi, sağlık verisinin işlenmesi sürecindeki risk noktalarının ve dikkat edilmesi gereken konuların aktarılması hedeflenmektedir.

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanununun genel kapsamı
  • KVKK’nın amaç ve kapsamı
  • Kişisel veri, özel nitelikli veri nedir?
  • Kişisel verileri işlemenin temel ilkeleri ve şartları
  • KVKK kapsamında sigortalıların, sigorta ettirenlerin, lehtarların ve sigorta aracılarının hak ve borçları
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi
  • Kişisel sağlık verisinin önemi
  • Açık rıza kavramı ve istisnaları
  • Açık rıza ile ilgili bazı önemli konular
  • Kişisel sağlık verilerinin aktarılması
   • Destek hizmeti sağlayıcılarına aktarım
   • Reasüröre aktarım
   • Grup şirketlerine aktarım
   • Diğer üçüncü şahıslara aktarım
 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonimleştirilmesi
 • Yaptırımlar (suçlar ve kabahatler)
 • Sigorta şirketleri neden kişisel sağlık verisi işlemek zorundadır?
 • KVKK kapsamında güncellenmesi gereken sözleşmeler
 • Sağlık verisi işleyen sigorta şirketlerinin KVKK kapsamında dikkat etmesi gereken noktalar
  • Hukuk, uyum departmanları bakımından
  • İnsan Kaynakları departmanları bakımından
  • Reasürans departmanları bakımından
  • Müşteri ilişkileri / çağrı merkezi bakımından
  • İşyeri hekimi bakımından
  • Satış departmanları bakımından
  • Raporlama departmanları bakımından
  • Tazminat departmanları bakımından
  • Acenteler departmanı bakımından
  • Anlaşmalı kurumlar departmanı bakımından
  • Diğer departmanlar bakımından
 • KVKK karar özetlerinin analizi ve değerlendirilmesi
 • Örnek olgu çalışmaları
 

 

Sigorta Şirketlerinin hukuk, uyum, provizyon, tazminat, underwriting, acenteler, satış, anlaşmalı kurumlar, çağrı merkezi ve diğer ilgili departmanlarında görevli, sorumlu ya da iş sürecine dahil yöneticileri ve tüm çalışanları, sigorta davalarında uzmanlaşmak isteyen avukatlar katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!