Trafik Sigortalarında Uygulamalı Bedeni Zarar Tazminatı Hesaplamaları (ONLINE)
Trafik Sigortalarında Uygulamalı Bedeni Zarar Tazminatı Hesaplamaları (ONLINE)

Trafik sigortası kapsamında sunulan bedeni zarar teminatlarına (destekten yoksun kalma, sürekli sakatlık) ilişkin; tazminat hesaplama yönteminin, ilgili mevzuatın paylaşılması ve eğitim katılımcısının tazminat vakalarını değerlendirirken yorumlama yetkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

          Trafik Sigortası ve kapsamındaki bedeni zarar teminatları

-          Bedeni zarar tazminatı hesaplamasına konu mevzuat

-          Bedeni zarar tazminatı hesaplamasına konu unsurlar

-          Bedeni zarar tazminatı hesaplamaları

  •      Aktüeryal Hesaplama ve Örnekleri
  •      Yargıtay Kriterlerine Göre Hesaplama ve Örnekleri
  •      Hesaplama Farklılıklarına İlişkin Açıklamalar
  •      Yoruma açık sübjektif unsurların değerlendirilmesi

-          Hesaplamaların ve hasar süreçlerinin şirkete ve bilançoya olan etkileri

-          Tazminat taleplerine ilişkin Yargıtay kararları

  •      İlgili hesaplamalarda kullanılan kararların gözden geçirilmesi
 
 

 

Trafik sigortasında bedeni zarar konusunda, tazminat ve hukuk alanında çalışanlar, aktüerya birimi çalışanları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!