Hayat Sigortaları Pazarlaması
Hayat Sigortaları Pazarlaması

HAYAT SİGORTALARI PAZARLAMASI                                 (12 Kredi/Saat)

 • Hayat Sigorta Pazarı ve Gelişimi
  • Türkiye Ve Dünyada Hayat Sigortaları Pazarı
  • Türkiye Ve Dünyada Sosyal Güvenlik Sistemleri
  • Tasarruf Sistemlerinin Ülke Ve Bireysel Ekonomideki Yeri Ve Önemi
  • Hayat Sigortaları Ve BES Uygulamalarının Pazardaki İlişkisi
 • Hayat Sigortası Ürün Özellikleri ve Sigortalı İçin Önemi
  • Hayat Sigortalarında Ürün Yapıları Ve Teminat Şekilleri
  • Hayat Sigorta Sözleşmesinin Tarafları, Hakları Ve Borçları Sigortaya Değer Katan Kavramlar
  • Hayat Sigortalarına Niçin İhtiyaç Duyarız?
 • Hayat Sigortası Pazarlamasında Ürün Yapılarının Etkileri
  • Pazardaki Şirketlerin Hayat Ve BES Pazar Hacimleri
  • Ürünlere Göre Pazar Potansiyelinin Değerlendirilmesi
  • Pazar Kapsamı Ve Müşteri Yaratma Yaklaşımları
  • Müşteri Elde Tutma Uygulamaları
 •  
 •  
 • Hayat Sigortaları İçin Yaratıcı Satış Yaklaşımları
  • Hayat Sigortası Pazarlama Planı (Ön Hazırlık)
  • Hangi Ürün Ve Nasıl Bir Yaklaşım?
  • Hayat Ve BES İle Arasındaki Satış Farklılığı
  • İkna Etme Ve Kabullendirme Süreçleri
  • Etkili Sunum Teknikleri
 • Hayat Sigorta Pazarlamasında Üretkenliği Artıran Faktörler
  • Pazarlamada Ürüne Değer Katan Özellikler
  • Pazar Payının Artırılmasında Sigortalı Sayısının Önemi
  • Dağıtım Kanalarının Pazardaki Kuruluşlar İçin Önemi
 • Hayat Sigortaları ve BES için Stratejik Pazarlama
  • Pazar Analizi
  • Hayat Sigorta ürünlerinin Pazarlama Stratejilerindeki yeri
  • Pazarlama Fırsatları, Rakip Analizleri
  • Pazarlama Stratejileri ve Eylemsel Plan Hazırlığı
  • Hayat Sigortacılığı Büyüme Stratejileri
 • Dağıtım Kanallarında Hayat Sigorta Pazarlamasındaki Önemi
  • Acente yapıları
  • Brokerler
  • Banka sigortacılığı
  • BES Uygulamalarında Kanal kullanımı
 • Hayat Sigortaları İçin Pazarlama Bütçe Planlaması
  • Hayat Sigortaları İçin Bütçe Hedeflerinin Belirlenmesi
  • Bütçeye Esas Parametreler
 • Pazarlama Bütçesinin, Diğer Bütçelerle İlişkisi


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!