Hayat Sigortaları ve BES Satışında Konu Olan Hukuki Kavramlar (ONLINE)
Hayat Sigortaları ve BES Satışında Konu Olan Hukuki Kavramlar (ONLINE)

Eğitim; katılımcılar için hayat sigortalarının ekonomik, sosyal, bireysel ve kurumsal açıdan hayatımızdaki yerini mevzuat ve örnek olaylar üzerinden anlatmayı ve farkındalık oluşturmayı, Bireysel Emeklilik Sistemine kısa bir bakış ile Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi arasındaki farklılıkları ortaya koymayı ve bazı hukuki müesseselerin Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemine nasıl uygulanacağının tartışılmasını hedeflemektedir.

 • Sigorta Sözleşmeleri
 • Tanımı
 • Sigorta Mevzuatı
 • Türk Ticaret Kanunu’nda Sigorta Sözleşmeleri
 • Genel Hükümler
 • Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler (Can Sigortaları)
 • Hayat Sigortaları
 • Kaza Sigortaları
 • Hastalık ve Sağlık Sigortaları
 • Bireysel Emeklilik Sözleşmesi
 • Tanımı
 • BE Sözleşmesi Sigorta Sözleşmesi Değildir
 • Bireysel Emeklilik Mevzuatı
 • Bazı Hukuki Müesseselerin Hayat ve Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri Açısından İrdelenmesi
 • Boşanma Hukuku
 • Haciz
 • Miras Hukuku
 • Veraset ve İntikal Vergisi Uygulamaları
 • Yabancılar Hukuku
 

 

Teknik, pazarlama ve satış departmanı çalışanları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!