Eşel ve Kar Komisyon Hesaplamaları (ONLINE)
Eşel ve Kar Komisyon Hesaplamaları (ONLINE)

Katılımcıların sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri arasında dikkate alınan komisyonları trete şartlarına uygun ve hatasız olarak hesaplayabilmeleri; ortaya çıkan mutabakatsızlıkların nasıl giderileceğini öğrenmeleri sağlanacaktır. Böylece katılımcıların, eşel ve kâr komisyonu hesaplamaları hususunda yeterli ve gerekli bilgiye sahip olmaları ve şirket uygulamalarında kurumları adına doğru karar alabilmeleri amaçlanmaktadır. Bunu sağlamak için de eğitim programında uygulamaya ilişkin örneklere azami süre ayrılmıştır.

  • Komisyonların veriliş nedenleri
  • Komisyon çeşitleri
  • Hasar oranı hesaplamaları
  • Hesap ve iş yılı muhasebe sistemine göre eşel ve kar komisyonu hesaplamaları
  • Hesaplamalarda kar ve zararın devri klozunun uygulanması
  • Örneklemeler

Reasürans ve teknik muhasebe çalışanları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!