Kefalet Sigortaları ve Hasar Uygulamaları (ONLINE)
Kefalet Sigortaları ve Hasar Uygulamaları (ONLINE)

Kefalet Sigortasının tanımının yapılması; Kefalet Sigortasında kullanılan terminolojinin anlaşılması; Kefalet Sigortasının hangi işler için ve kimler tarafından kullanılabileceğinin değerlendirilmesi; Kefalet Sigortası tahtında düzenlenen Kefalet Senedi ve Garanti türlerinin neler olduğunun ve türlerine göre kullanım yerlerinin vurgulanması; Müşterilerin banka garantileri yerine, Kefalet Senedi tahtında verilen garantileri tercih etme sebeplerinin değerlendirilmesi; Sigorta Şirketlerinin Kefalet Sigortası ürünü için müşterilerinden alabilecekleri teminatlar hakkında genel bilgilerin aktarılması hedeflenmektedir.

  • Kefalet Sigortasının Tanımlanması ve Kefalet Sigortasına Genel Bakış
  • Kefalet Sigortası Tarafları
  • Kefalet Sigortası İşlem Süreçleri ve Kullanılan Dökümantasyon
  • Kefalet Sigortası tahtından sunulan Kefalet Senedi ve Garanti Türleri
  • Kefalet Sigortası ile Klasik Sigorta Türleri Arasındaki Farklar
  • Kefalet Senedi ile Banka Teminat Mektupları Arasındaki Farklar
  • Tazmin Talebinin Değerlendirilmesi
  • Tazmin Talebinin Karşılanması ve Rücu
  • Katılımcı Sorularının Cevaplandırılması

Pazarlama ve satış ekipleri, acente yöneticileri, acente temsilcileri ve Kefalet Sigortası kullanmayı hedefleyen firmaların çalışanları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!