Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinde İç Sistemler Denetimi (ONLINE)
Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinde İç Sistemler Denetimi (ONLINE)

Sigortacılık mevzuatı kapsamında, sigorta, reasürans ve özel emeklilik şirketlerinde iç sistemlerin kurulması ile amaçlananın ne olduğu,  iç sistemlerin şirket içinde etkin bir şekilde çalışması için nelerin yapılması gerektiği; bu kapsamda şirket üst yönetiminden ve birim çalışanlarından denetimlerde neler beklendiği konularında ilgili alanda çalışan şirket çalışanlarını bilgilendirmek; böylelikle ilgili mevzuatı anlamalarını ve kavramalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

 
 • Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinde İç Sistemlere İlişkin Mevzuat

  • 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, 4632 Sayılı BES Kanunu

  • Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik

  • İlgili Diğer Yönetmelikler ve Alt Düzenlemeler    

 • İç Sistemlerin Önemi ve Kuruluş Amacı

  • İç Sistemlerin Önemi ve Şirket İçerisindeki Rolü

  • İç Denetim, İç Kontrol, Risk Yönetimi Hakkında Genel Bilgilendirme

  • Raporlamalarda Şirketin ve İç Denetimin Sorumluluğu

  • 2010/2 Sayılı Duyuru Kapsamında Beklentiler

 • İç Sistemler Denetimi

  • Denetim Yaklaşımı

  • Denetim Amacıyla İstenen Bilgi ve Belgeler İle Denetim Süreci

  • Denetimde Dikkat Edilecek Önemli Hususlar

  • Mevzuata Aykırılık ve Uygulanacak Yaptırımlar

Sigorta, reasürans ve özel emeklilik şirketlerinin iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim birim çalışanları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!