Türkiye Mevzuatında Teknik Karşılıklar, Teknik Karşılıkların Hesaplama Yöntemleri, TFRS 17'ye Geçiş Süreci ve Sigortacılık Sektörüne Etkileri (ONLINE)
Türkiye Mevzuatında Teknik Karşılıklar, Teknik Karşılıkların Hesaplama Yöntemleri, TFRS 17'ye Geçiş Süreci ve Sigortacılık Sektörüne Etkileri (ONLINE)

Sigortacılık sektörünün diğer sektörlerden farklı olarak mali bünye dengesini ve uzun yıllar devamlılığını sağlamasındaki temel unsur olan teknik karşılıkların içeriği, hesaplanması ve 2023 yılı itibariyle yürürlüğe girecek olan TFRS 17 - Sigorta Sözleşmeleri Standardı ile yaşayacağı dönüşümün anlatılması hedeflenmektedir.

 
  • Türk Sigortacılık Mevzuatında teknik karşılıklarının içeriği ve hesaplanması

  • TFRS 17 - Sigorta Sözleşmeleri tanımı, genel işleyişi, yürürlükteki mevzuattan farklılıkları

  • Net yükümlülük hesaplama ve geçiş süreci yöntemleri

  • TFRS 17’ye geçişin Şirketlere muhtemel etkileri 

  • Mevzuatta beklenen değişiklikler 

  • TFRS 17’ye ilişkin uygulamalı örnekler

 

 

 

Sigorta ve emeklilik şirketlerinde aktüerya, finansal raporlama ve muhasebe alanlarında çalışanlar katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!