Sigorta Şirketlerinin Sermaye Yeterliliği ile Mali Bünyelerinin (Kapasite) Analizi ve Solvency 2 (ONLINE)
Sigorta Şirketlerinin Sermaye Yeterliliği ile Mali Bünyelerinin (Kapasite) Analizi ve Solvency 2 (ONLINE)

Türkiye sigortacılık mevzuatına göre şirketlerde sermaye yeterliliği yaklaşımı ile mali bünye analizi hakkında bilgi verilmesi, Solvency 2 direktifi ile birlikte değerlendirilerek kamu otoritesinin bakış açısının aktarılması hedeflenmektedir.  

  • Sermaye yeterliliği hesaplaması

  • Mali bünye analiz araçlarının incelenmesi

  • Kapasite yeterliliğinin değerlendirilmesi

  • Solvency 2 yaklaşımı

Stratejik planlama, risk yönetimi, aktüerya ve reasürans gibi teknik departman çalışanları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!