Müşteri Deneyimi ve Değerlemesi
Müşteri Deneyimi ve Değerlemesi

Kurumumuzun müşterileri, hizmet sürecimizdeki bazı şeylerden hoşlanır bazı şeyleri sevmezler ve tavırlarını ortaya koyarlar. Reaksiyonları pazardaki işimiz, itibarımız açısından sonuçlar doğurur ve  tüm bu sonuçların finansallarımıza etkisi vardır.

Tercihlerin çok hızlı değişebildiği günümüz, müşteri başlığında çok hassas olmamız ve sürekli ölçümleme yapmamız gerektiğini göstermektedir.

Bu eğitimde müşteri davranışlarının kurumlarımız açısından etkilerini, müşteri deneyiminin finansallarımıza etkilerini değerlendirirken birkaç örnek uygulama gerçekleştireceğiz.

  • Müşteri kimdir?
  • Müşteri nelerden etkilenir?
  • Müşteri ne kadar değerlidir?
  • Müşteri deneyimi müşterinin değerini nasıl etkiler?
  • Örnek uygulamalar

Müşteri ile bağlı veya müşteriyi konu alan süreçlerde çalışanlarPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!