Oto Kaza Sigortalarında Fiyatlama (ONLINE)
Oto Kaza Sigortalarında Fiyatlama (ONLINE)

Oto Kaza sigortalarında fiyatlamaya yönelik faktörler, bunların tarife ve kural setleri olarak düzenlenmesi, fiyatlamanın mevzuat ve piyasa koşulları ile uyumu konularında teorik ve pratik örneklerini paylaşılması hedeflenmektedir.

  • Oto Kaza Sigortaları mevcut piyasa dinamikleri
  • Oto Kaza Sigortalarında Risk Yönetimi Kavramları
  • Risk / Fiyat Kontrol Mekanizmaları
  • Risk / Fiyat Yönetim Değerlendirme Parametreleri
  • Fiyat Yönetimi Uygulama örnekleri
  • Mevcut Piyasa koşullarını değerlendirebilme / Benchmarking / Fiyat optimizasyon uygulamaları
  • Değerlendirme ve kapanış

 

Oto kaza branşında ya da ilgili alanlarda görev alan, teminat, risk ve fiyatlama faktörleri ve bunların uygulama alanları konularından sorumlu ilgili departman çalışanları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!