Sigortacılıkta Stratejik Düşünme ve Problem Çözme Teknikleri (ONLINE)
Sigortacılıkta Stratejik Düşünme ve Problem Çözme Teknikleri (ONLINE)

Bu eğitim ile katılımcıların strateji, stratejik düşünme, stratejik yönetim ve stratejik plan kavramlarını anlamaları, stratejik düşünme yetisini kazanabilmeleri, hem sosyal yaşamda hem iş hayatında stratejiler ortaya koyabilmeleri ve stratejiye dayalı yaklaşımı hayatlarına entegre etmeleri amaçlanmaktadır.

 • Neden Strateji
 • Strateji Nedir?
 • Stratejik Düşünme
 • Ortak Akıl
 • Stratejik Yönetim
  • Stratejik Yönetim
  • Yönetim Yaklaşımları
  • Vuca Değişkenlikler Dünyası
 • Stratejik Planlama
  • Stratejik Planlama Karakteristikleri
  • Stratejik Planlama Süreci
  • Stratejik Planlama Faydaları
  • İyi Bir Stratejik Plan
 • Strateji Tipleri
 • Uygulama / Oyun / Roleplay

Strateji ve stratejik yönetim ile ilgili kendini geliştirmek isteyen orta ve üst düzey yönetici pozisyonları, pazarlama, ürün / İş / strateji / süreç / kanal geliştirme başta olmak üzere stratejik yönetimi benimsemiş tüm birimlerin çalışanları katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!