Lider Kadınlar - Kadın Yöneticilere Özel Liderlik (ONLINE)
Lider Kadınlar - Kadın Yöneticilere Özel Liderlik (ONLINE)

Kadın yöneticilere üst yönetim basamaklarına çıkma yolunda zorlandıkları engelleri, liderlikteki güçlü yönlerini ve bu alanda güçlenmesi gereken becerilerini fark ettirmek amaçlanmaktadır. Bu eğitim ile katılımcılarla liderlere yönelik toplumsal kimliklerden kaynaklanan farklılıkları ve bunun yaratacağı sorunlara bağlı gelişim alanlarını çalışmak hedeflenmektedir.

▪ Lider kimdir?
▪ Toplumsal kimliklerin liderliğe yansıması
▪ Üst yönetim basamaklarında ilerlerken bizi engelleyen kalıplar
▪ Kadın liderliğinin gücü
▪ Kadın liderlerin gelişim alanları

Eğitime her kademeden kadın yönetici katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!