Sigorta Matematiği
Sigorta Matematiği

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin belli sayıda aktüeri istihdam etme zorunluluğu ve piyasadaki aktif aktüer sayısının azlığı bu alandaki aktüer talebini artırmaktadır.

Aktüerlik Sınavlarına Yönelik Eğitim Programları, Hazine Müsteşarlığı’nın her yıl iki kez dört ayrı seviyede ve bu seviyelere ait branşlarda düzenlediği sınavlara yönelik bir hazırlık programıdır. Bu Eğitim Programları ile aktüer adaylarının, ilgili konu başlıklarına ait temel kavramları ve bunların aktüerya alanındaki uygulamalarını kavraması, soru tarzlarına alışkanlık sağlaması ve çözüm tekniklerini öğrenmesi sağlanarak ilgili sınavları başarıyla geçmeleri amaçlanmaktadır.

 • Hayat Sigortaları Matematiği
 • Yaşam Fonksiyonları
 • Anlık Ölüm Oranı (force of mortality)
 • Hayat Tabloları
 • Hayat Annüiteleri
  • Yaşam Durumunda Sigorta (Pure Endowment)
  • Tam Hayat
  • Dönemsel Hayat
  • Ertelenmiş Hayat
  • Değişken Hayat
  • Yılda m Kez Ödemeli Hayat
 • Hayat Sigortaları
  • Tam Hayat
  • Dönemsel Hayat
  • Karma Hayat (Endowment)
  • Ertelenmiş Hayat
  • Değişken Hayat
 • Net Primler
 • Brüt Primler
 • Net Prim Rezervleri
 • İleriye ve Geriye Doğru Rezerv Yöntemleri
 • İştira ve Tenzil Değerleri
 • Çoklu Yaşam Fonksiyonları
 • Çok Başlı Sigortalar
  • Bileşik Hayat (Joint Life)10
  • Son Yaşayan Durumu (Last Survivor)
  • Koşula Bağlı Yaşam Olasılıkları (Life Contingency)
  • Koşula Bağlı (Reversionary) Hayat Sigortaları ve Annüiteleri
 • Çoklu Azalım (Multiple Decrement)
 • Hayat Dışı Sigortalar Matematiği
 • Sigortacılıkta Fayda Kuramı
  • Fayda Fonksiyonları
  • Jensen Eşitsizliği
  • Optimal Sigorta
 • Risk Primi
  • Risk Faktörleri
  • Hasar Büyüklüğü
  • Hasar Sıklık Oranı
  • Exposure
 • 1/8 sistemi
 • 1/24 sistemi
 • Census Yöntem
 • Deneyim Fiyatlandırması

1. seviye aktüerlik sınavlarının tümünü geçmiş ve 2. seviye aktüerlik sınavlarına hazırlanan aktüer adayları.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!