Sigorta Muhasebesi (6. Dönem)
Sigorta Muhasebesi (6. Dönem)

(AB Sigorta Muhasebesi Direktifi ve ilgili TFRS’ler ile Karşılaştırmalı)

 1. Üretim Muhasebesi
 2. Hayat-dışı Sigortalarında Tahakkuk Esası
 3. Hayat Sigortalarında Tahakkuk Esası
 4. Kazanılmamış Primler Karşılığı
 5. Devam Eden Riskler Karşılığı (TFRS 4 Borç Yeterlilik Testi İle Karşılaştırılmalı)
 6. Matematik Karşılıkları (TFRS 4 Embedded Value İle Karşılaştırılmalı)
 7. İkramiye Ve İndirim Karşılığı
 8. Dengeleme Karşılığı (TFRS 4 İle Karşılaştırılmalı)
 9. Birikimli Hayat Sigortalarında Üretim, Yatırım ve Çıkış Muhasebesi (İptal, İştira, İkraz ve Vade Gelimi)
 10. Hasar Muhasebesi
 11. Ajusman ve yenileme prim hesapları
 12. Peşin hasar uygulaması
  • Muallak Tazminat Karşılığı
  • Geri Kazanılabilir Tutarlar (Rücu Alacakları Ve Sovtaj Varlıkları)
  • Davalık Hasarlar
  • IBNR
  • Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Tablosu
 13. Reasürans Muhasebesi
  • Reasürans Muhasebesi Metodları
   • Takvim Yılı Metodu (Calendar Year Method)
   • İş Yılı Metodu (Underwriting Year Method)
   • Kaza Yılı Metodu (Accident Year Metod)
   • Hasar Oluş Metodu (Occurence Year Method)
   • Muhasebe Metotları Arasındaki Farklılıklar
  • Reasürans Anlaşma Türleri
   • Orantılı (Bölüşmeli) Reasürans Anlaşmaları
   • Orantısız (Bölüşmesiz) Reasürans Anlaşmaları
   • İhtiyari Reasürans Anlaşmaları
  • Clean-Cut Muhasebesi
  • Eşel Komisyonun Hesaplanması
  • Kar Komisyonunun Hesaplanması
  • Finansal Reasürans Muhasebesi (TFRS 4 Depozit Muhasebesi –Ayrıştırma) 


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!