Stratejik Düşünme, Stratejik Yönetim ve Planlama (ONLINE)
Stratejik Düşünme, Stratejik Yönetim ve Planlama (ONLINE)

Bu eğitim ile katılımcıların stratejiye dayalı yaklaşımı iş yaşamlarına entegre etmeleri; stratejik düşünme, stratejik yönetim ve stratejik plan kavramları detaylı irdelenerek katılımcıların işlerine değer katmaları; çalışanların şirket stratejisine hangi noktada hizmet ettiklerine yön vererek çalışanları bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.
 

 • Neden Strateji

 • Strateji Nedir?

 • Stratejik Düşünme

 • Ortak Akıl

 • Stratejik Yönetim

  • Stratejik Yönetim

  • Yönetim Yaklaşımları

  • VUCA Değişkenlikler Dünyası

 • Stratejik Planlama

  • Stratejik Planlama Karakteristikleri

  • Stratejik Planlama Süreci

   • Durum Analizi (SWOT, PEST)

   • Stratejik Yol Haritası

   • Kontrol Süreci

  • Stratejik Planlama Faydaları

  • İyi Bir Stratejik Plan

 • Strateji Tipleri

 • Uygulama / Oyun / Roleplay

 

Orta düzey yöneticiler ve yönetici adayları; iş geliştirme, pazarlama gibi stratejiye doğrudan hizmet eden çalışanlar katılabilir. Platformunuzu seçin ve Paylaşın!