Satış Yönetiminde Lider ve Liderlik Etme Etkisi (ONLINE)
Satış Yönetiminde Lider ve Liderlik Etme Etkisi (ONLINE)

Bu eğitim programıyla, satış yönetim becerileriniz üzerine odaklanılarak, sigorta satışı için takım yönetiminizin etkililiğinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki konu başlıkları üzerinden eğitim program içeriği hazırlanmıştır.

 • Satış ekiplerinin alışkanlıkları üzerinde etkili değişimleri gerçekleştirmek,

 • Sigorta satışında gelir artırıcı öncelikler ve hedefleri belirlemek,

 • Daha güçlü performansı engelleyen temel sorunların analizi etkili sorun çözme için yol haritalarını belirlemek amaçlanmaktadır.

I.MODÜL: YETKİNLİK VE DAVRANIŞ ETKİLİLİĞİ

 • Satış liderinin yönetim etkililiğinde rol ve davranış boyutları,
 • Satış yönetiminde iş ve çalışan odaklı liderlik tarzı ve uygulamaları                                             
 • Satış takım hedefi belirleme ve izleme yaklaşımları
 • Satış analizleri ve performans etkisinin değerlendirilmesi  

II.MODÜL YÖNETİM VE PERFORMANS ARTIRMA ETKİLİLİĞİ

 • Satış takımının oluşumu, rol ve görev tanımlama motivasyonu
 • Takım içi verimlilik yönetimi ve rekabetçi uyumun sağlanması
 • Takım içi ortak değer yaratma ve amaca uygun yüksek performanslı kültür oluşturma          
 • Takım içi uyumu için problem çözüm teknikleri
 • Satış takım üyelerinin iş tatminsizliğinin sonuçlarını değerlendirme ve bağlılık stratejileri

Satış yönetiminde liderlik rolü üstelenen, tüm yönetim kararlarında etkililiği bulunan yöneticilerin/yönetici adaylarının katılması hedeflenmektedir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!