Motivasyon Yönetimi ve Çalışan Verimine Etkileri (ONLINE)
Motivasyon Yönetimi ve Çalışan Verimine Etkileri (ONLINE)

Motivasyonun tanımından hareketle, iş hayatında hem işveren hem çalışan açısından motivasyon sağlayan unsurları nasıl oluşturacağımızı ve sürdüreceğimizi ele aldığımız konular paylaşılacaktır. Yöneticinin çalışanlarını olduğu gibi çalışanların da yöneticisini motive etme yolları ayrı ayrı ele alınacaktır. Bunun yanında, müşteriyi motive etme yolları da anlatılacaktır. Motivasyonu etkileyen faktörler doğrultusunda motivasyon araçlarını kullanarak içsel ve çevresel motivasyonun artırılması ve bu artışın verimli çalışmaya etkileri vaka çalışmaları da kullanılarak anlatılacaktır.

 • Motivasyonun tanımı
 • Motivasyona neden ihtiyaç duyarız
 • İşveren açısından motivasyon
 • Motivasyon teorilerine bakış
 • Motivasyon araçları
 • Başarı-Performans-Kalite ilişkisi
 • Motivasyonu etkileyen faktörler
 • Yöneticinin çalışanları motive etme yolları
 • Çalışanın yöneticisini motive etme yolları
 • Müşteri motive etmenin başlıca yolları
 • Bireysel-içsel  motivasyon sağlamanın yolları
 • Motivasyonun genel olarak etkisi ve sonuç  
 

İş hayatında yer alan tüm çalışanlar katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!