Hayat Sigortalarında Tazminat İşlemleri ve Denetimi (ONLINE)
Hayat Sigortalarında Tazminat İşlemleri ve Denetimi (ONLINE)

Katılımcıların hasar ve tazminat işlemlerinin denetimine hazır hale getirilmesi ve kurumlar adına gerekli aksiyonları alabilecek durumda olmaları amaçlanmaktadır.

  1. TTK’da can sigortaları hükümleri ve genel şartlar
  2. Hayat, sağlık/hastalık ve ferdi kaza sigortalarında tazminat süreci
  3. Hayat, sağlık/hastalık ve ferdi kaza sigortalarında ödenecek tazminat tutarının ve tazminat ödemesi yapılacak kişinin belirlenmesi
  4. Hayat, sağlık/hastalık ve ferdi kaza sigortalarında tazminat ödeme şeklinin belirlenmesi
  5. Hayat, sağlık/hastalık ve ferdi kaza sigortalarında tazminat talebinin ret edilmesi
  6. Hayat sigortalılarında sigortalının ortadan kaybolması, intihar istisnası gibi özel durumlar
  7. Tehlikeli hastalıklar kaynaklanan tazminat talepleri
  8. İstem dışı işsizlik teminatlarından kaynaklanan tazminat talepleri
  9. Hayat, sağlık/hastalık ve ferdi kaza sigortaları tazminat taleplerinde karşılaşılan sahtekârlık örnekleri

Hasar ve tazminat süreçlerini yürüten yetkili ve uzmanlar, avukatlar, uyum görevlisi, iç kontrol ve iç denetim personeli katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!