Emtia Nakliyatı Sigortası Genel Şartları ve Klozları (ONLINE)
Emtia Nakliyatı Sigortası Genel Şartları ve Klozları (ONLINE)

Emtia Nakliyatı Sigortası Genel Şartları ve Klozlarının kapsamlı değerlendirilmesi ve analizi ile söz konusu klozların uygulamada kullanılması sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktaların vurgulanmasıyla katılımcıların iş tanımları çerçevesinde konuya hakim olmaları hedeflenmektedir.

  • Genel Şart ve Kloz Kavramları ve Nakliyat Sigortaları
  • Emtia Nakliyatı Sigortası Genel Şartlarının kapsamlı değerlendirilmesi ve analizi
  • Londra Sigortacılar Enstitüsü Emtia Klozları
  • Institute Cargo Clauses(A)'nın kapsamlı değerlendirilmesi ve analizi
  • Institute Cargo Clauses(B)'nin kapsamlı değerlendirilmesi ve analizi
  • Institute Cargo Clauses(C)'nin kapsamlı değerlendirilmesi ve analizi
  • Türk Sigorta Piyasasınca kullanılmakta olan ''yerli'' klozların (Kamyon Klozu, Demiryolu Klozu,Tam Zıya Klozu) kapsamlı analizi ve değerlendirimesi.
  • 2009 tarihli Londra Sigortacılar Ensitüsü Emtia Klozlarının 1982 tarihli Emtia Klozlarına kıyasen getirmiş oldukları temel farklılıklar
  • Institute Strikes Clases(Cargo)'nun kapsamlı değerlendirilmesi ve analizi
  • Institute War Clauses(Cargo)'nun kapsamlı değerlendirilmesi ve analizi Emtia Nakliyatı klozlarının uygulamada kullanılması ile ilgili dikkat edilmesi gereken önemli noktalar
 

Sigorta şirketlerinde nakliyat, hasar, satış departmanları yöneticileri, yetkilileri, çalışanları, broker ve acentelerde konu ile ilgili çalışan yönetici ve yetkililer katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!