Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Sigortaya İlişkin Hükümleri (ONLINE)
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Sigortaya İlişkin Hükümleri (ONLINE)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle beraber sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlularının sorumlulukları bulunmaktadır. Eğitim kapsamında, kişisel verilerin korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve imha edilmesine ilişkin kuralların ve bu kuralların sigortacılık sektöründeki yansımalarının ele alınması amaçlanmaktadır. 

 • Kişisel Verileri Koruma Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar

 • Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler 

 • Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü(GDPR)

 • 6698 sayılı Kanun ile Alt Düzenlemeleri

 • Aydınlatma Yükümlülüğü

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi Kavramı ve Temel İlkeleri

 • Kişisel Verinin İşlenmesi Usulü

 • Kişisel Verilerin Aktarılması Usulü 

 • Kişisel Verinin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

 • İlgili Kişinin Hakları ve Veri Güvenliği

 • Cezai Müeyyideler

 • Sigorta ve Emeklilik Şirketlerine İlişkin Yükümlülükler

 • Kişisel Verilere İlişkin Sigortacılık Düzenlemeleri

 • Sigortacılıkta Kişisel Verilerin İşlenme Esasları

 • Aracıların Sorumlulukları

 • Sigortacılık Sektörüne İlişkin Güncel Sorunlar ve Örnek Senaryolar

 • Şirketlerin hukuk, uyum ve teknik birimlerinde çalışan kişiler

 • Şirketlerin iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim birimlerinde çalışan kişiler katılabilir. Platformunuzu seçin ve Paylaşın!